PODVIHORLATSKÉ NOVINY

Noviny pre Vás všetkých

Rok: 2021

1 min read

JÚLMŠ Dargovských hrdinov na Sídlisku III, pod ktorú sú určené ako spádové MŠ Partizánska, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska a MŠ Podskalka.MŠ...