Pi. jún 14th, 2024

Otvárame výzvu 21. ročníka projektu Detský čin roka 2021!

21. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

   Náročné obdobie spojené s pandémiou vystavilo svet mnohých skúškam. Viac, ako inokedy, sú dôležité posolstvá a akty zamerané na hodnotu ľudského života, pomoc ľuďom a ochranu prírody. Hodnoty ako zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť by mali byť piliermi každodennosti. Žijeme však krízu hodnôt, chýbajú pozitívne modely a hrdinovia, s ktorými sa môžu deti identifikovať. V projekte Detský čin roka sa deti učia o živote cez reálne príbehy iných detí, môžu sa stotožniť s ich príbehmi, inšpirovať sa, uvedomiť si svoje vlastné možnosti. Občianske združenie Detský čin roka preto považuje za dôležité v projekte pokračovať a otvára výzvu:

Detský čin roka 2021: Hľadáme deti, ktoré pomáhajú

   „Skúsenosti posledného roka nás presvedčili, že projekt ma nezastupiteľné miesto pri výuke etickej výchovy a má tiež veľký potenciál na podporu digitálnych zručností. Unikátna forma učenia cez reálne príbehy iných deti je v súčasnosti mimoriadne oceňovaná forma v rôznych motivačných technikách. Sústredenie sa na bezpečný internet a digitálna gramotnosť mimoriadne rezonujú v našej aktuálnej každodennosti spojenej s pandémiou. Okrem realizácie základného modelu projektu sa preto v roku 2021 chceme sústrediť aj na digitálne možnosti online sveta ako dôležitého nástroja na pomoc, komunikáciu a podporu tam, kde je to potrebné.“ uviedla k projektu štatutárka o.z. Detský čin roka, Saša Broadhurst-Petrovická.

Ako projekt prebieha

  • počas apríla zasielame do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2021
  • pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete
  • deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť
  • písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené
  • dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú
  • dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí 

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2021

poštou na adresu:

OZ Detský čin roka

Ševčenkova 21

851 01 Bratislava

alebo prostredníctvom webstránky
www.detskycin.sk

  • na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 40 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia
  • deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú
  • zároveň deti v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii.

   Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2021. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu Detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2021. 

Online anketa pre verejnosť

   V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk pripravujeme online anketu pre dospelých. Online hlasovanie pre verejnosť bude prebiehať v októbri a v novembri 2021. Jeden dobrý skutok s najvyšším počtom hlasov získa cenu od usporiadateľa súťaže – ĽudiaĽuďom.sk 

Partneri projektu Detský čin roka 2021

Strategický partner: Nadácia Orange

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri: Alejtech, AUTOCONT, Liga za duševné zdravie, ĽudiaĽuďom.sk, NAY Elektrodom, Slovenská pošta, Stonožka.

Viac informácií o projekte nájdete na

www.detskycin.sk

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com