Inzercia

Ako správne podať občiansky (riadkový) inzerát:
Riadkovú inzerciu je možné podať troma spôsobmi:

1. V papiernictve Primka pri kvetinárstve Leny, oproti Tatrabanke

2. Osobne v redakcii na Jasenovskej ulici 2497, 066 01 Humenné

3. Mailom na redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Ak ste sa rozhodli pre podanie mailom, napíšte znenie inzercie a počet opakovaní, odošlite, my vám následne objednávku potvrdíme. Po uhradení príslušnej sumy a odoslaní potvrdenia bude váš občiansky inzerát uverejnený.

* Konečnú sumu uhraďte poštovou poukážkou na adresu redakcie alebo prostredníctvom internet bankingu: IBAN: SK76 0200 0000 0022 5267 2259
* V prípade nejasností nás kontaktujte na tel. čísle 0918 482 007.

Cena plošnej inzercie sa odvíja od rozmeru inzerátu a počtu opakovaní. Orientačné ceny sú nasledovné:


– na titulnej strane od 0,65€/cm2,
– na vnútornej farebnej strane od 0,60€/cm2,
– na vnútornej nefarebnej strane od 0,60€/cm2.


Šírka inzerátov môže byť: 5 cm, 10 cm, 15 cm alebo 25 cm – výška max. 35,5 cm. Bližšie podmienky inzerovania je vhodné konzultovať telefonicky na 0918 482 007.

Inzerciu redakcia prijíma v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. 

Redakčná uzávierka plošnej a riadkovej inzercie je vo štvrtok o 15:00 hod.

Za obsah inzercie redakcia nezodpovedá.