Pi. máj 24th, 2024

Redakcia

Vydáva: Excel Media Group, s.r.o., Okružná 34,  071 01 Michalovce

Zodpovedný redaktor: Ing. Jaroslav Bovan
Redakcia: Mgr. Martina Čerevková, Bc. Ján Čúrny, Mgr. Lucia Benetinová
Inzercia: Mgr. Martina Čerevková


Mobil :  0905 903 366
email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Adresa redakcie vydavateľa:
Masarykova 84/A
071 01 Michalovce
IČO: 36 202 185
IČ DPH: SK2020040352
Tlač: Mafraprint, a.s.

Redakčná uzávierka textovej časti novín je v piatok o 11:00 hod.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. 
Rozširuje KAPA – PRESS, s.r.o., Slovenská pošta a.s. a drobní distribútori. 
Evidenčné číslo EV 3207/09. ISSN 1338-1113

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com