Monday, May 17th, 2021
Home >> Redakcia

Redakcia

Vydáva LINI PRESS, s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
Zodpovedný redaktor: Nikola Jelínková

Redaktor: Mgr. Michaela Dochánová

Mobil redakcie: 0908 162 882
Mobil inzercie: 0918 482 007
email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Adresa redakcie vydavateľa:
Jasenovská 2497
066 01 Humenné

IČO: 36 716 944,
IČ DPH: SK2022293174
Tlač: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Letná 47, 040 01 Košice. 

Redakčná uzávierka textovej časti novín je vo štvrtok o 12:00 hod.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. 
Rozširuje KAPA DAB, s.r.o., Slovenská pošta a.s. a drobní distribútori. 
Registrované Okresným úradom, odborom školstva a kultúry v Humennom pod číslom 98/25486-003.

 • Nové Podvihorlatské noviny

  Od 1.6.2020 sa začala písať nová história. Podvihorlatské noviny po svojej 61-ročnej existencii chcú osloviť čo najviac čitateľov. Práve pre tých, ktorí nemajú možnosť zakúpiť si tlačoviny, prinášame online obsah. Snažíme sa vyjsť v ústrety tým, ktorí už nežijú v rodných okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, no domovinu majú stále v srdci a radi by si prečítali, čo sa v regióne udialo. S printom však nekončíme, stále zostáva našou prioritou, kde vám každý pondelok prinášame súhrn týždenných udalostí

 • Menu

 • Kontakt

  LINI PRESS, s.r.o.,
  Jasenovská 2497,
  066 01 Humenné

  Telefón: 0918 482 007, 0908 162 882
  email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Top