Ne. máj 19th, 2024

SLOVENSKO. Ministerstvo dopravy schválilo ešte v roku 2019 eurofondy pre tretie stredisko technicko-hygienickej údržby. ZSSK získala z európskych fondov príspevok v hodnote 98,6 milióna eur. Moderné strediská THÚ prinesú zvýšenie kvality čistenia, údržby a menších opráv, vhodnejšie pracovné podmienky pre zamestnancov a zároveň prispejú aj k zlepšeniu obehov vlakov. Z nových stredísk THÚ budú môcť profitovať všetky spoločnosti využívajúce slovenské koľaje, a teda aj zákazníci všetkých osobných či nákladných dopravcov.

  Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uspela pri žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre tri strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ), ktoré do konca roka 2021 vyrastú v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. „Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra o schválení žiadosti pre projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky“ bolo vydané 30. 4. 2019. Ešte predtým, 16. apríla 2019, boli schválené aj žiadosti na vybudovanie stredísk THÚ vo Zvolene a v Humennom,“ uvádza ZSSK. Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov na všetky tri strediská je spolu 98 614 342,80 eur, celková suma investičných výdavkov predstavuje 101 528 202,21 eur.

   „Som veľmi rád, že mesto Humenné je jedno z troch miest, v ktorých sa postaví moderné stredisko technicko-hygienickej údržby vlakov. Ide o približne 30 miliónovú investíciu, ktorá zabezpečí až 57 pracovných miest! Ide o hudbu pre uši pre východ Slovenska, ktorý takéto investície potrebuje ako soľ. Len investície a pracovné miesta zabezpečia, aby ľudia masovo z východu neodchádzali za lepšími možnosťami na západ,“ uviedol na sociálnej sieti Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR. S výstavbou by sa malo začať v júli 2021 a jej trvanie je odhadované na 18 mesiacov, to znamená, že predpoklad začatia užívania nového strediska technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel v Humennom, je už v priebehu roka 2023.

   Takéto moderné strediská THÚ zatiaľ na Slovensku nie sú. ZSSK si od projektu sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti. Podmienky na čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel ZSSK (stabilné umývače, rozvody vody a vzduchu a podobne) i pre krátkodobú technickú údržbu budú vytvorené na jednom mieste. V strediskách THÚ bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách. Zároveň sa ich vybudovaním razantne zvýši komfort pre zamestnancov ZSSK, ktorí tieto činnosti už roky vykonávajú v improvizovaných podmienkach, častokrát pod holým nebom. Všetky služby moderných stredísk THÚ, v súlade s ich vybavením a určením, budú zamestnanci ZSSK v prípade voľných kapacít poskytovať aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská THÚ teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností, vrátane súkromných dopravcov či pre zákazníkov v nákladnej doprave. „Dnes vykonávame umývanie a čistenie vlakových súprav prakticky na voľných priestranstvách, a to bez ohľadu na ročné obdobie a počasie. Pri veľmi vysokých teplotách a mrazoch je takáto činnosť značne obmedzená. Rozvody vody pre plnenie nádrží vo vozňoch nám v zime pravidelne zamŕzajú. Problémom je tiež čistenie toaliet. Veríme, že všetky tieto nedostatky budú vyriešené práve výstavbou stredísk THÚ. Dôležité je tiež to, že dôjde k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov,“ vysvetlil Filip Hlubocký, bývalý generálny riaditeľ ZSSK. (nikj, Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com