PODVIHORLATSKÉ NOVINY

Noviny pre Vás všetkých

Rok: 2022

1 min read

sto ste videli, hlavne v prihraničných oblastiach, autá z poznávacími značkami Českej republiky, Poľska, ale aj Litvy resp. Nemecka. To...