Ut. apr 16th, 2024

Aj v súčasnosti, keď respiračné ochorenia zatvárajú brány škôl a materských škôl, Sociálna poisťovňa vypláca svojim poistencom dávku pandemické ošetrovné (OČR).

Dávku môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). Nárok na ňu budú mať aj v prípade, ak sa deti budú učiť online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy na základe rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy, resp. zriaďovateľa školy. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia môžu uplatniť nárok vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu jeho osobného a celodenného ošetrovania. V prípade, ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy/školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.

Ako si rodič uplatní nárok na dávku
Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej časti prerušené, rodičia – poistenci majú nárok na dávku na obdobie vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu. Sociálnej poisťovni k tomu nemusia predkladať žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch, ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, dostáva Sociálna poisťovňa priamo od okresných úradov v sídle kraja, ktorým poskytujú údaje samotné školy. Pre uplatnenie nároku na pandemické OČR stačí, aby rodič, ktorý už mal počas krízovej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Novú žiadosť o dávku posielať nemusí. Nárok na pandemické OČR majú poistenci naďalej aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie/izoláciu. Nariadenie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Dĺžku nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie vyznačí pediater v tlačive Žiadosť o ošetrovné, ktorú je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni. Rovnako majú nárok na OČR aj rodičia, ktorí ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku. V tejto situácii je tiež potrebné, aby originál tlačiva Žiadosť o ošetrovné potvrdil pediater a vymedzil v ňom dĺžku potreby ošetrovania, ktorá počas krízovej situácie nemusí byť obmedzená na 14 dní. Túto žiadosť je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni.
Viac informácii ako si uplatniť dávku, podmienky nároku a žiadosti o dávku na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Mgr. Peter Zubaľ riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Humennom

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com