So. máj 18th, 2024

HUMENNÉ. Cyklochodník popri Laborci sa dostáva do finálnej fázy rekonštrukcie. Ako pokračujú práce vysvetlil Marián Škuba z tlačového referátu radnice.

   „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec je v štádiu pred vydaním územného rozhodnutia. V prebiehajúcom územnom konaní boli stanovené podmienky zo strany účastníkov konania a dotknutých organizácií, ktoré projektant premietol do projektovej dokumentácie stavby,“ povedal Škuba.

   V prípade, že by mesto opäť zasiahla povodeň ako v auguste, kedy voda vystúpila do výšky terajšieho chodníka, ozrejmil, že technické služby uzavrú prejazd pod mostom zábranami, pričom doplnil, že v prípade nepriaznivého počasia sa cyklochodník využíva minimálne, takmer vôbec. Čo sa týka samotného sklonu chodníka v časti pod mostom, ten je určený podľa projektovej dokumentácie. Rovnako tak je podľa oficiálneho dokumentu osadené aj zábradlie, ktoré je naplánované v dĺžke 22 metrov. V tomto prípade je teda dôležité, aby chodec, bežec i cyklista dbal nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť ostatných.

   V rámci plánovanej výstavby cyklomosta bude po doručení stanoviska SPP – distribúcia, vydané územné rozhodnutie. „Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizácie stavby so zahrnutými podmienkami podanými v územnom konaní a podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Po vydaní stavebného povolenia bude možné realizovať proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby Lavky cez Laborec,“ dodal Škuba.

   V rámci témy rekonštrukcie jednotlivých chodníkov sa redakcia opýtala aj na opravu poškodeného chodníka na Laboreckej ulici od čerpacej stanice OMV popri budove bývalej pošty až k Sociálnej poisťovni. Podľa Veroniky Lattovej z tlačového referátu radnice predmetný chodník bude rekonštruovať majiteľ budovy bývalej pošty, dnes Central Point.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com