Ne. apr 14th, 2024

HUMENNÉ. Samospráva má vo vlastníctve niekoľko nájomných bytoviek. Jedna z nich je aj na Jasenovskej ulici s 34 bytmi.

   Magistrát uvažuje nad ich odpredajom nájomníkom. „Mesto Humenné má záujem odpredať byty v uvedenom bytovom dome. V súčasnosti posudzuje podmienky predaja a zabezpečujeme prípravné práce súvisiace s predajom,“ ozrejmila Veronika Lattová z tlačového referátu radnice. Zároveň vysvetlila aj potrebu rekonštrukcie priľahlého parkoviska, keďže je v nevyhovujúcom stave. Jeho časť je tvorená zatrávňovačmi a zvyšok štrkovým povrchom. Práve na štrku sa časom vytvorilo mnoho jám, ktoré sa počas dažďa premieňajú na veľké mláky. „Úprava parkovacích plôch pred bytovým domom je potrebná. Samotnú realizáciu však komplikujú majetkové vzťahy k pozemku, keďže jeho vlastníkom nie je Mesto Humenné,“ zdôraznila Lattová.

   Okrem iného, uplynulý mesiac podľahli vstupné dvere do bytového domu náporu vandalov, ktorí rozbili ich sklenenú výplň. V tejto súvislosti redakcia položila tlačovému referátu otázky, či bola predmetná závada odstránená. „Ihneď po oznámení o poškodení bola zadaná oprava, ktorá bola v prvej polovici októbra odstránená. Suma opravy bola vyčíslená na 98 €,“ dodala Lattová. To, či by bolo vhodné osadiť na bytovku do budúcna kamerový systém proti podobným výtržnostiam, ako je to napríklad na budove Chemlonského internátu, mesto zatiaľ neuvažovalo.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com