So. máj 18th, 2024

HUMENNÉ. Výťah na Detskej poliklinike sa čoskoro stane skutočnosťou. V pondelok 21.septembra odovzdal primátor Miloš Meričko stavenisko na realizáciu stavby. Financovať ho bude mesto z vlastných zdrojov vo výške 79 615 eur s DPH. Hotový by mal byť v prípade priaznivého počasia do piatich mesiacov.

   Prístavba výťahu je situovaná v zadnej časti budovy Detskej polikliniky. Obmedzenia sa dotknú priľahlej časti parkoviska (2 – 3 parkovacie miesta). Súčasťou vzniku prístavby je aj stavebný ruch. Činnosť ambulancií, a teda aj poskytnutie zdravotnej starostlivosti, však podľa Mariána Škubu z tlačového referátu mesta narušené nebudú.

   Samospráva bude stavbu realizovať z vlastných zdrojov. „Detskú polikliniku sa snaží Mesto Humenné riešiť už od roku 2008. Pokusy na získanie cudzích zdrojov boli, avšak dopadli neúspešne. V samom závere uplynulého volebného obdobia (2018) sa naskytla výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) ministerstva zdravotníctva na predkladanie projektových zámerov. Jej cieľom bola podpora výstavby alebo rekonštrukcie už existujúcich budov. V druhom kole však už Mesto projektový zámer „z neznámych príčin“ nepredložilo a možnosť uchádzať sa o finančné zdroje z Európskej únie padla. V roku 2019 vydal IROP výzvu pod názvom Centrálne integrované zdravotné strediská. Jej podstatou bolo zabezpečenie viacerých lekárov – špecialistov na jednom mieste. Šité to bolo skôr na strediskové obce, ktoré nemajú zdravotné stredisko. Na základe daných podmienok, ktoré mali lekári zmluvne dodržať, potrebovali migrovať medzi strediskami. Ak mesto chcelo, aby bol lekár stále v ordinácii detskej polikliniky, nebolo možné splniť podmienky udržateľnosti výzvy. Aj táto alternatíva teda padla,“ objasnil Škuba.

   Stavať sa bude na základe projektovej dokumentácie z roku 2008.Tá bola v roku 2019 aktualizovaná v súlade s platnými technickými normami. Pôvodná koncepcia ostala zachovaná.

   Vybudovaním výťahu príde budova o časť okien, ktoré sú situované práve do čakárne. Škuba však uviedol, že vetranie bude počas stavebných prác i po ich ukončení zabezpečené dostatočne. Projektovaný výťah je 3-miestny a je navrhnutý univerzálne, t.j. aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nový vstup do priestoru prístavby výťahu na úrovni suterénu z vonkajšieho priestranstva bude v južnej časti budovy. Súčasťou prác pri realizácii prístavby exteriérového výťahu bude vybudovanie WC pre imobilných v hmote prístavby výťahu na 1. a 2. nadzemnom podlaží,“ dodal. (foto: MsÚ HE)

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com