Saturday, April 10th, 2021
Home >> Spravodajstvo >> Novým prednostom MsÚ Dávid Fedorko
Novým prednostom MsÚ Dávid Fedorko

SNINA. Ku koncu júna požiadal bývalý prednosta mestského úradu Michal Štofík o ukončenie pracovného pomeru. Na jeho miesto nedávno nastúpil najúspešnejší z troch uchádzačov JUDr. Dávid Fedorko, ktorý predstavil svoju koncepciu rozvoja miestneho mestského úradu.

   „Podieľal sa na výkonnom riadení viacerých strategických projektov pre Slovenské i medzinárodné inštitúcie, a to primárne v oblasti práva, informačných technológií, manažmentu kvality a bezpečnostných služieb. Z najzaujímavejších aktivít je možné spomenúť skúsenosti v oblasti odhaľovania chýb v oblasti medzinárodného kontrolingu, dlhoročné skúsenosti zamerané na posudzovanie a zvyšovanie kvality celofiremných informačných riešení, skúsenosti v oblasti bezpečnostných analýz a implementácie bezpečnostných opatrení, vrátane manažmentu bezpečnosti ochrany osobných údajov. Medzi klientov pána prednostu patrilo napríklad európske vedenie personálnej spoločnosti Trenkwalder, Ministerstvo spravodlivosti SR, Centrum vzdelávania Ministerstvo práce socálnych vecí a rodiny SR, Konfederácia odborových zväzov SR, ako i viaceré odborové zväzy,” uviedla Erika Jankajová z Mestského úradu Snina.     Víziou nového prednostu je viesť mestský úrad ako profitujúcu spoločnosť, ktorá je schopná zmeniť predstavy svojich obyvateľov na skutočnosť, a to najmä s cieľom zabezpečiť im šťastné detstvo, spokojný život a dôstojnú starobu. Z globálneho pohľadu je v rámci koncepcie MsÚ potrebné naplniť dva ciele. Primárnym je podľa jeho slov zvýšenie kvality služieb poskytovaných občanom. Sekundárnym je zvýšenie dôvery obyvateľov v samotné vedenie úradu. „Naplnenie globálnych cieľov je možné prostredníctvom dosiahnutia strategických špecifických cieľov, akými sú najmä: zlepšenie personálnych vzťahov na pracovisku a zvýšenie slušnosti vo vzťahu človeka k človeku; zlepšenie pracovnej disciplíny; zvýšenie efektivity a kvality práce; maximalizácia využitia dostupných human resources; racionalizácia hospodárenia; vylepšenie organizačnej štruktúry; zlepšenie public relations; zvýšenie transparentnosti; zvýšenie efektivity, hospodárnosti a celková racionalizácia prijímania nových opatrení, výkonu aktivít, investícií a nákupov,“ objasnil Dávid Fedorko. Podľa jeho ďalších slov sú dobre nastavené procesy spoločne s fungujúcou tímovou prácou alfou a omegou zvýšenia efektivity práce, musíme si ale uvedomiť, že dosiahnutie tímovej práce s pozitívnym synergickým efektom je bez dobrých personálnych vzťahov, pracovnej disciplíny a schopných manažérov s líderskou osobnosťou, charizmou a schopnosťou vycítiť vhodný spôsob komunikácie vo vhodnej situácii, nemožné.

the author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 • Nové Podvihorlatské noviny

  Od 1.6.2020 sa začala písať nová história. Podvihorlatské noviny po svojej 61-ročnej existencii chcú osloviť čo najviac čitateľov. Práve pre tých, ktorí nemajú možnosť zakúpiť si tlačoviny, prinášame online obsah. Snažíme sa vyjsť v ústrety tým, ktorí už nežijú v rodných okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, no domovinu majú stále v srdci a radi by si prečítali, čo sa v regióne udialo. S printom však nekončíme, stále zostáva našou prioritou, kde vám každý pondelok prinášame súhrn týždenných udalostí

 • Menu

 • Kontakt

  LINI PRESS, s.r.o.,
  Jasenovská 2497,
  066 01 Humenné

  Telefón: 0918 482 007, 0908 162 882
  email: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Top