Št. máj 23rd, 2024

HUMENNÉ. V uplynulom vydaní novín sme vás informovali o pláne Slovenskej správy ciest v súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zrealizovať opravu poškodených cestných komunikácií na nadjazde. Aktuálne nás zaujímala rekonštrukcia z bližšieho pohľadu, ktorý nám objasnil štátny tajomník MDaV SR, Jaroslav Kmeť.

   Podľa jeho slov si občania zaslúžia chodiť po bezpečných cestách a chodníkoch. Som rád, že sme spolu so Slovenskou správou ciest zareagovali na nevyhovujúcu situáciu na moste a rekonštrukcia prebehne ešte do konca tohto roka, tak ako sme si naplánovali. Situáciu som si obzrel priamo v teréne, pretože na rezorte dopravy a výstavby nechceme rozhodovať od zeleného stola. Spolu s pánom ministrom Andrejom Doležalom navštevujeme jednotlivé kraje Slovenska, aby sme priamo a nielen na papieri, vedeli a videli čím daný región žije a vedeli tak adekvátne, rýchlo a flexibilne reagovať  na podnety od občanov,“ vysvetlil Kmeť.

   Predpokladaný termín začiatku prác na rekonštrukcii je po podpise zmluvy, zverejnení, nadobudnutí účinnosti a odovzdaní staveniska 38. kalendárny týždeň. Ukončenie prác sa predpokladá v posledný októbrový deň tohto roka. Mostné zvršky, ktoré ohrozujú plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť pohybu chodcov, budú opravené v celej svojej dĺžke, avšak iba v úsekoch medzi mostnými závermi (konštrukciami), ktoré prepájajú cestné teleso, teda násyp od samotnej konštrukcie. Ostatné časti chodníkov sú v správe obce, v tomto prípade mesta.

   Samotná rekonštrukcia bude spočívať na nadjazde (č. 74-005) vo vytrhaní obrubníkov po oboch stranách, vyfrézovaní asfaltového podkladu, následného postreku cestným asfaltom a zaliatím betónovej asfaltovej vrstvy. V závere sa osadia nové obrubníky, opieskuje a natrie sa oceľové zábradlie. Podobne sa opraví aj most cez rieku Laborec (č. 74-006), okrem osadzovania obrubníkov. „Oprava pilierov nie je predmetom tejto opravy,“ vysvetlil Jaroslav Kmeť, pričom dodal, že zmluvná cena diela predstavuje 215 390,09 eur vrátane DPH.

   Okrem spomínanej opravy chodníkov na nadjazde prebiehajú rokovania s humenskou radnicou o spolupráci pri zabezpečení prípravy a realizácie úpravy okružnej križovatky pod nadjazdom. Navyše má ministerstvo dopravy v pláne opraviť aj kritické úseky ciest v sninskom okrese, a to prieťah Ubľa I/74 a prieťah Ladomirov I/74.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com