Ne. júl 14th, 2024

SNINA. Samospráva ročne vyberie daň za psa vo výške približne 12 000 €, pričom 4 200 € je poukazovaných na odchyt psov. Zvyšné dane, ktoré samospráva vyberie od majiteľov psov, chce a má v záujme účelovo využiť pre platiteľov tejto mestskej dane.

   Téma psích toaliet nie je v Snine nová, materiál bol prerokovaný ešte začiatkom roka v Komisii finančnej a správy majetku pri Mestskom zastupiteľstve, a to 28. januára 2020 s tým, že komisia odporučila uzatvoriť nájomnú zmluvu na základe ponuky spoločnosti Eco dog toilet group, s.r.o. V lete minulého roka sa uskutočnilo aj stretnutie so zástupcami spoločnosti, vedenia mesta a zástupcu ENGY, kde bola prejednávaná téma znečisťovania parkov, detských ihrísk, rohov bytových domov a lavičiek psami.

    Rovnako na základe požiadaviek psíčkarov sa v spolupráci s ENGY a mestskou políciou už od konca leta minulého roka nastavovalo umiestnenie toaliet, aby boli podchytené trasy kadiaľ najčastejšie chodia majitelia so svojimi psami, čoho výsledkom bolo navrhnuté rozmiestnenie toaliet pre štvornohých miláčikov. Ide o účelové využitie daní za psa, ktoré majitelia psov sú povinní platiť.

   Snina momentálne nemá žiadne náklady na tieto toalety, aj keď už sú rozmiestnené. Vzhľadom na situáciu ohľadom pandémie, mesto pri rokovaní ohľadom zmluvy bralo ohľad na rozpočet a výpadky príjmov, preto náklady vzniknú až po namontovaní toaliet, ktoré však prebehne až po uvoľnení situácie spojenej s koronavírusom. 

   Samospráva chce poskytovať služby majiteľom psov, ktorí si plnia svoju povinnosť platiť daň, preto aj v roku 2019 bolo súčinné pri budovaní karanténnej stanice a naďalej má v úmysle účelne využívať financie, ktoré sú mestu poukazované ako daň za psa. (red, MsÚ Snina)

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com