Ne. apr 14th, 2024

Slovenská lekárska komora (SLK) požaduje zvýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo minimálne o 700 miliónov eur. Opätovne poukazuje na to, že súčasný návrh je nedostatočný. Upozorňuje, že návrh štátneho rozpočtu limituje medziročný nárast výdavkov pre špecializovaný ambulantný sektor na šesť percent, čo absolútne nepostačuje na zabezpečenie nákladov na základnú prevádzku mnohých jej poskytovateľov.


      “SLK navrhuje čo najskôr zvýšiť platbu za poistenca štátu minimálne na úroveň, ktorú povinne odvádza živnostník s jeho pravidelnou valorizáciou – v roku 2022 to bola suma 79 eur mesačne. To umožní získať zdroje na zabezpečenie reálnych platieb pre nemocnice aj ambulancie,” povedal prezident SLK Pavel Oravec. SLK podporuje každý návrh, ktorý povedie k zvýšeniu platby za poistencov štátu, a tým k zvýšeniu zdrojov v rozpočte pre zdravotníctvo.
      Komora poukazuje na to, že v prípade, že nedôjde k zvýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo, je férové, aby politici povedali občanom pravdu, že si budú musieť za zdravotnú starostlivosť priplácať. Je tiež podľa nej otázne, či vôbec nájdu ambulanciu, ktorá ich aj v takom prípade bude môcť ošetriť.
      Ani Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) nesúhlasí s výškou platby štátu za svojich poistencov. “Stabilita je pre nás dôležitá, ale neznamená to, že ak ekonomicky aktívne obyvateľstvo odvedie viac financií, tak štát dá za svojich poistencov menej. Potom by sme sa mohli dopracovať ku krajnému riešeniu, že ak bude veľa zamestnaných a budú veľa odvádzať na zdravotné poistenie, tak štát nebude prispievať za svojich poistencov vôbec,” uviedol prezident komory Igor Moravčík.
      SKZL pripomína, že ambulantný sektor musí byť financovaný takým spôsobom, aby bolo možné pacientom dlhodobo poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Žiada preto vládu aj parlament, aby sa napĺňalo programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva. Zdôraznila, že nie je možné prenášať financovanie a zodpovednosť na plecia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
      Na potrebu zvýšenia zdrojov na verejné zdravotné poistenie na výšku minimálne šiestich percent hrubého domáceho produktu (HDP) upozorňovali viaceré zdravotnícke organizácie vrátane SLK aj v novembri.
      S výzvou na zvýšenie zdrojov pre zdravotníctvo oslovili aktuálne aj poslancov parlamentu, upozorňujú ich na extrémne nízku platbu štátu za svojich poistencov. Vyzývajú ich na podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý by platbu zvýšil. “Pre rok 2023 vás, prosíme, vrátiť sa k platbe za poistenca štátu na úrovni 4,5 percenta z priemernej mzdy spred dvoch rokov, ktorá dokáže finančne zastabilizovať situáciu v našom zdravotníctve,” píše sa v liste, ktorý TASR poskytla Asociácia na ochranu práv pacientov.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com