Po. júl 15th, 2024

S rozpočtom viac ako 261 miliónov eur, vrátane finančných operácií bude v roku 2023 hospodáriť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Oproti aktuálnemu roku je vyšší o takmer 11,5 milióna eur. Návrh rozpočtu na budúci rok schválili v pondelok na svojom rokovaní poslanci PSK.

“Tento rozpočet je veľmi napätý. Zohľadňuje len základné potreby a priority kraja. Minimum ide do kapitálových výdavkov, zväčša sa financujú len naše bežné a originálne kompetencie,” uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara s tým, že približne 162 miliónov eur je originálnych kompetencií krajskej samosprávy a približne 100 miliónov eur prenesených kompetencií v rámci transferov z ministerstva školstva.
      Najväčšie riziko podľa neho spočíva v naplnení predpokladaných príjmov. Len pri samotných energiách hrozí medziročné navýšenie o 16 miliónov eur na celkových 30 miliónov eur.
      “Keďže štát nemá schválený štátny rozpočet, nevieme predikovať, aké kompenzácie nám štát poskytne na energie. Vieme sa oprieť len o analýzy a prognózy zo septembra, ktoré hovoria, že všetky zapracované legislatívne zmeny by sa mali dotknúť našich príjmov len do tej miery, že príjmy ostanú na úrovni tohto roku. To znamená, že i napriek inflácii a valorizácii miezd môžeme pracovať len s prostriedkami ako tento rok,” priblížil Makara.
      Podľa prognózy kraj v príjmovej časti rozpočtu očakáva daňové príjmy v sume 162 miliónov eur. Je to o 12 miliónov eur viac ako v tohtoročnom rozpočte. Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške asi 11,32 milióna eur. Oproti roku 2022 to predstavuje nárast o 738.000 eur, a to predovšetkým z dôvodu predpokladu vyššieho výberu v zariadeniach sociálnych služieb, kultúrnych zariadeniach a iných nedaňových príjmov pre Správu a údržbu ciest PSK. Kapitálové príjmy v rámci nedaňových príjmov predstavujú 350.000 eur. Granty a transfery sú rozpočtované v objeme 87,4 milióna eur a predstavujú plánovanú dotáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie financovania kompetencií v oblasti vzdelávania.
      Výdavková časť rozpočtu je naplánovaná v objeme 255,74 milióna eur. Bežné výdavky predstavujú sumu 245,74 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu pre rok 2022 dochádza k nárastu rozpočtu bežných výdavkov o viac ako 24,4 milióna eur, čo predstavuje 11,03 percenta. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 10 miliónov eur. Ich  rozpočet medziročne klesol o viac ako 58,2 percenta, teda o 13,9 milióna eur.
      Rozpočet príjmov a výdavkov PSK bez finančných operácií pre rok 2023 je prebytkový vo výške viac ako 5,32 milióna eur. Po započítaní finančných operácií je rozpočet pre budúci rok vyrovnaný.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com