Ne. apr 14th, 2024

Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela memorandum o partnerstve a vzájomnej pomoci s Východoslovenským onkologickým ústavom (VOÚ) a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). Nemocnice ním deklarovali, že spoločne dosiahnu tú najlepšiu starostlivosť o pacienta najmä v krízových situáciách, akou bola aj pandémia. Informovala o tom v utorok vedúca komunikačného odboru UNLP Ladislava Šustová.

“Pokračujeme v dobre nastavenej spolupráci vo viacerých medicínskych oblastiach s cieľom optimalizovať ‘patient flow’ vzájomným dopĺňaním špeciálnych výkonov, ktoré zabezpečia správne a komplexné riešenie rôznych medicínskych situácií,” konštatoval riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.
UNLP uviedla, že s oboma východoslovenskými ústavmi – onkologickým aj srdcovo-cievnym – bola počas pandémie v úzkom kontakte a spoločne koordinovali postupy v prospech záchrany života a zdravia pacientov s vážnymi diagnózami. Prehĺbenie už existujúcej spolupráce sa prejaví napríklad pri konziliárnych vyšetreniach, ako aj špecializovaných operačných zákrokoch.
“Mimoriadne udalosti si vyžadujú úzku kooperáciu, ako aj koordináciu krízových riešení. Vytvorenie novej obojstranne výhodnej spolupráce výrazne pomôže napríklad pri riešení pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou,” uviedol generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín.
Zosúladením vzájomnej pomoci budú môcť partneri pri rôznych nepredvídaných udalostiach rýchlejšie a presnejšie reagovať. “Čím skôr dôjde k riešeniu medicínskeho problému, tým viac sa minimalizujú ďalšie komplikácie pacienta, čo je zároveň ekonomicky výhodné,” potvrdil Tomáš Sieber, ktorý stojí na čele VOÚ.
Špecializované ústavy budú nápomocné pri manažovaní pacientov so srdcovo-cievnymi a onkologickými ochoreniami. UNLP bude súčinná v ďalších medicínskych oblastiach, na ktoré sa ústavy prioritne nezameriavajú.
UNLP už pred mesiacom uzatvorila memorandá o partnerstve aj s Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša, Nemocnicou AGEL Košice-Šaca a Železničnou nemocnicou s poliklinikou v Košiciach.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com