Pi. jún 14th, 2024

Túto nedeľu, 20. novembra, je Medzinárodný deň bez fajčenia. A hoci má fajčenie na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu, približne pätina dospelej populácie stále fajčí. Odborníci upozorňujú, že až 90 % pravidelných dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku.

Podľa posledných štatistík vyskúšala už niekedy cigaretu takmer tretina detí na základnej škole. Alarmujúco pravidelne u nás fajčí až štvrtina (26 %) stredoškolákov, mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov . Cigarety získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale vedia si ich aj bez problémov kúpiť. Potvrdili to tiež aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Vzdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a najmä prevencia u detí a mládeže, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží. Spoločne so Slovenskou obchodnou inšpekciou na prelome leta  pripravili a zrealizovali celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafiky a novinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj figuranti, ktorí navštevujú ešte len základnú školu.

VÝSLEDKY KONTROLY SOI
SOI vykonala v horizonte štyroch týždňov 604 kontrolných nákupov po celom Slovensku, pričom viac ako polovica (53,8 %) bola v predajných jednotkách, v ktorých je predaj tabakových výrobkov minoritný oproti ostatným tovarovým skupinám. Viac ako 31,6 % kontrol bolo realizovaných v trafikách a novinových stánkoch a 14,6 % kontrol bolo na čerpacích staniciach.
„Výsledky tohtoročných kontrol ukázali, že každé piate dieťa, osoba mladšia ako 18 rokov, si dokáže sama kúpiť tabakové výrobky. K neoprávnenému predaju tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov došlo v 131 prípadoch, čo predstavuje porušenie zákona v  21,69 % ,“ informuje Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia a dodáva: „Vo väčšine prípadov (88,55 %) predávajúci bez problémov predali tabakové výrobky mladistvým od 15 rokov, avšak až v 11,45 % prípadoch nemali problém predať cigarety aj maloletým deťom, vo veku od 11 do 14 rokov, ktoré navštevujú ešte len základnú školu.“
„Celkovo však môžeme hovoriť, že percento neoprávnených odpredajov tabakových výrobkov neplnoletým má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Vďaka pravidelným kontrolám, vzdelávacím aktivitám a kampaniam sa podarilo za viac ako desaťročie významne znížiť predaj tabakových výrobkov maloletým z približne 55 %  v roku 2009 na súčasných 21,69 %,“ hovorí Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy na veku záleží.
Najlepšie v kontrolnej akcii obstáli predajné jednotky, ktoré majú tabakové výrobky a súvisiaci tovar ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, teda trafiky a novinové stánky. Trafiky a PNS umiestnené v exteriéri chybovali v 15,3 %, v interiéri iba v 6,5 %.  Čerpacie stanice chybovali vo viac ako pätine (22,7 %) kontrol. Najčastejšie, v štvrtine prípadov, predali tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkových jednotkách ako potraviny, či pohostinstvá, kedy z celkového počtu 325 kontrolných nákupov bolo porušenie zákazu zistené v 84 prípadoch, čo predstavuje 25,9 %. Z regionálneho hľadiska bolo najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov zistených v Trnavskom kraji a najmenej v Žilinskom kraji.
„Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude na základe negatívnych zistení v rámci celoslovenskej kontroly dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov, naďalej venovať problematike predaja týchto výrobkov osobám mladším ako 18 rokov náležitú pozornosť aj v nasledujúcom období,“ dodáva na margo výsledkov kontrol Ján Roháč, vedúci Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia. Pod kontrolný dohľad bude spadať aj predaj nikotínových vrecúšok, ktoré od 1. januára 2023 už nebude možné predať neplnoletým osobám.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com