Po. júl 15th, 2024

Navýšenie finančných pásiem pre školské stravovanie je mimoriadne dôležité, a to z dôvodu zachovania požadovanej kvality pri príprave jedál v zariadeniach školského stravovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký potvrdil, že od 1. januára 2023 budú zvýšené príspevky na potraviny na prípravu teplého jedla pre deti v školských jedálňach.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zvyšuje finančné pásma pre školské stravovanie. Finančné pásma predstavujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje rezort školstva. “Finančné pásma pre školské stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Tou druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ,” uviedli z ministerstva školstva.
Zvýšenie finančných pásiem je dlhodobou požiadavkou zo strany zariadení školského stravovania, teda školských jedální, a zo strany zriaďovateľov. Vzhľadom na výrazný nárast cien potravín už jednotlivé zariadenia školského stravovania nedokázali pripravovať nutrične a energeticky vyvážené pokrmy na základe materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a v zmysle odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR v súlade s platnou legislatívou.
“Naposledy sa financie na prípravu teplého jedla v školských zariadeniach upravovali v roku 2019. Nikomu netreba vysvetľovať, že na sklonku roka 2022, po náraste cien, sú tie sumy nedostatočné. Zhodli sme sa naprieč samosprávami, naprieč školami, zriaďovateľmi a taktiež samozrejme na rezorte, že s tým musíme niečo urobiť,” vysvetlil Horecký.
Pôvodne boli v platnosti tri finančné pásma, od 1. januára 2023 bude v platnosti päť nových finančných pásiem. Zmena nastane aj pri dospelých stravníkoch. “Od 1. januára 2023 budú zamestnanci škôl, školských zariadení a iné fyzické osoby súčasťou finančných pásiem B, (ktoré sú oproti bežným finančným pásmam A navýšené o zhruba 20 percent) z dôvodu možnosti navýšenia hmotnosti mäsovej zložky v rámci hlavných jedál,” dodali z ministerstva školstva.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com