So. apr 20th, 2024

Večný problém pokračuje. Mesto Humenné sa aj naďalej potýka s haváriami horúco vodou, ktoré spôsobujú početné zlyhania s dodávkou tepla. Najnovšie sa o tom presvedčili obyvatelia ulíc Mierová, Štúrova, Staničná a Československej armády. Napriek pretrvávajúcej kritickej situácii však predsa len svitá na lepšie časy.

Nie je žiadnym tajomstvom, že stav zariadení systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Humennom je kritický, technicky zastaraný a skorodovaný, čo spôsobuje značné opotrebenie. Výsledkom sú pravidelné havárie horúcovodov. Naposledy teplovodné potrubia nevydržali na vetve Sever lokalite križovatiek ulíc Štefánikova – Pugačevova. „Už vo vykurovacej sezóne 2021 – 2022 dispečerský systém naznačoval netesnosť na horúcovodnej vetve Sever. Keďže netesnosť bola malá, ani použitím termografickej technológie vyhľadávania porúch ju nebolo možné zachytiť. Až keď skorodovaná časť potrubia nevydržala prechod z nočného útlmu na denný režim, bolo potrebné poruchu presne lokalizovať. Servisná organizácia do 24hodín zrealizovala výkop v mieste poruchy a vykonala práce na odstránenie netesností. Potrubie je aktuálne v prevádzke, vo vyhovujúcom stave, ale s nízkymi tepelnoizolačnými parametrami. Obmedzenie dodávky tepla v lokalite na Mierovej ulici bolo do 48hodín,“ uviedol v reakcii na naše otázky Marián Škuba z Kancelárie primátora mesta.

Zainteresovaní dlhodobo hovoria, že dôvodom problémov je, že sa potrubia v ostatných desiatich rokoch nerekonštruovali priebežne. “Žiaľ, v rokoch 2011 až 2018 neinvestovalo mesto do potrubí nič, no financie z Humenskej energetickej spoločnosti (HES) za to dostalo v celkovej výške viac ako 2 milióny eur,” uvádza poslanec MsZ v Humennom Tomáš Šudík, ktorý naznačil, ako by sa problém dal z dlhodobého hľadiska vyriešiť. “Investičný dlh na mestských rozvodoch je v čiastke cca 12 miliónov eur. Ak by sme potrubia chceli zrenovovať z našich peňazí, museli by sme na dlhé roky zastaviť akékoľvek investičné akcie v meste.Preto sa mesto zameralo na prípravu projektu, ktorou chce reagovať na výzvy z fondov EÚ, ktoré by mali inštitúcie spustiť nasledujúce mesiace. Mohli by sme tak získať milióny eur,” dodal. Za výrazný pokrok už teraz považuje fak, že od roku 2019 je HES pod vlastnícvtvom mesta.

Najväčší krok pre riešenie situácie s teplom, ktorá sužuje naše mesto niekoľko rokov, sme urobili v roku 2019, kedy celá spoločnosť HES prešla pod vlastníctvo mesta. “Znamená to, že distribučnú sieť má pod palcom mesto a je na nás, ktoré centrálne zdroje tepla na ňu napojíme. Musíme však zmeniť energetickú koncepciu, aby rátala s novými zdrojmi na výrobu tepla. To sa udeje,” povedal Šudík. Snahu využiť eurofondy na záver potvrdil pre Podvihorlatské noviny aj primátor Humenného Miloš Meričko, ktorý uviedol, že začiatkom júla 2022 očakáva mesto odovzdanie projektu od projektanta pre ďalšiu etapu výmeny potrubia. “Projekt znamenározsah výmeny 6,0 km potrubia, na ktorý sa bude samosprávauchádzať o podporu z modernizačného fondu. Uvedomujeme sinutnosť rekonštrukcie potrubí, ale zároveň potrebujeme aj eurofondové výzvy.“

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com