Št. jún 20th, 2024

Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine bolo cez cestné hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej hranici prepravených 408 spoločenských zvierat.
V prípade ich dovozu bola zo strany Európskej únie udelená výnimka, ak existujú nedostatky v dokladoch zvierat.

Z vojnovej Ukrajiny prichádzajú na Slovensko spolu s vojnovými utečencami aj ich domáci miláčikovia. Ich premiestňovanie z tretích krajín na územie EÚ síce podlieha regulácii,
v prípade vojnových utečencov
z Ukrajiny však platí zo strany EÚ výnimka, ak zvieratám chýbajú potrebné doklady. Takáto osoba je povinná vyplniť iba formulár, ktorý je uvedený na stránke Finančného riaditeľstva SR a je tiež k dispozícii na hraničných priechodoch s Ukrajinou.
Od 24.2.2022, kedy začala
u našich ukrajinských susedov vojna, bolo cez cestné hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici prepravených 408 spoločenských zvierat, z tohto počtu bolo cez hranicu prepravených 311 psov a 97 mačiek.
Niektoré zvieratá sa však na hraniciach ocitnú aj bez majiteľov. Situáciu pomáhajú zvládnuť pre-
dovšetkým dobrovoľníci a mimovládne organizácie, ktoré
v spolupráci s veterinármi zvie-ratá registrujú a zabezpečujú ve-
terinárne ošetrenie. Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR na hraničnom prie-
chode vo Vyšnom Nemeckom koordinuje tím dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú priamo na
mieste. Do dobrovoľníckeho formulára sa môže zaregistrovať každý, kto chce a môže pomôcť. Formulár je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNiizWBQrf4VZKB0mIUpsiDBJNbYu5COhB8O_IM3u-WIPzQ/viewform.
V režime non-stop je verejnosti
k dispozícii call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048 / 43 17 222, kde je možné smerovať aj otázky týkajúce sa prepravy spoločenských zvierat z Ukrajiny. Všetky potrebné informácie sú verejnosti k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk špeciálnej podstránke k situácii na Ukrajine a aj na sociálnych sieťach.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com