So. jún 15th, 2024

Pred pár dňami obletela internet správa o jedenásťročnom ukrajinskom chlapcovi, ktorý prekročil slovenskú hranicu bez rodičov, len s igelitkou a telefónnym číslom napísaným na ruke. Detskí utečenci bez sprievodu sa však po Slovenku nemôžu pohybovať sami. Dokonca ani keď tu majú príbuzných alebo známych.

Ukrajinsko-slovenské hranice utekajúc pred vojnou prekračujú aj maloleté deti bez akéhokoľvek sprievodu. V takomto prípade policajti informujú zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sú v pohotovosti a dostavia sa na pomoc. Najskôr privolaný expert preverí, či má dieťa všetko, čo
v danom momente potrebuje pre svoje bezpečie, a porozpráva sa s ním o ďalšom postupe. Potom ústredie vytipuje najvhod-
nejšiu lokalitu pre pobyt maloletého utečenca na Slovensku – niektoré z Centier pre deti
a rodiny (CDR). Informoval
o tom minister práce Milan Kraj-
niak (Sme rodina) na sociálnej sieti.
“Pracovníci úradu sa postarajú
o bezproblémovú prepravu die-ťaťa do cieľového centra, kde si ho preberie zodpovedný zamestnanec. Pre deti sú pripravené pohotovostné balíčky podľa veku i pohlavia. Je v nich ošatenie, obuv a základné hygienické potreby,” zhrnul ďalší postup mi-
nister. Samozrejmosťou sú podľa jeho slov aj základná zdravotná diagnostika so zistením rodinnej anamnézy, podpora psychológa a sociálne poradenstvo. Centrá zároveň dodržiavajú protipandemické opatrenia a zabezpečujú testovanie maloletých na ochorenie COVID–19.
“V prípade potreby je na pomoc privolaný tlmočník. Na rad prichádza zabezpečenie vyučovania slovenského jazyka a promptné umiestnenie detí do predškolských a školských zariadení,” ilustroval minister následné kroky vedúce k integrácii. Popri všetkých úkonoch centrá podľa ministrových slov dbajú aj na pohodu detí. Usilujú sa o ich socializáciu v kolektíve, organizujú spoločné aktivity, hry a podobne. Ak dieťa potrebuje navštíviť úrad alebo lekára, má vždy k dispozícii sprie-vod v podobe kompetentného zamestnanca centra. “V úzkej spolupráci s opatrovníkom na pozadí celej podpory pokračuje hľadanie trvalého riešenia v súlade s najlepším záujmom dieťaťa,” uzavrel minister.
Po rokovaní vlády Krajniak spresnil, že naše orgány už vyriešili starostlivosť o 238 detí bez sprievodu. Z nich bolo 38 umiest-
nených v jednotlivých CDR, 58 detí bol transfer z detských domovov z Charkova. Slovensko prijalo aj 12 zdravotne postihnutých detí z Mukačeva, ktoré prichýlili Saleziáni Don Bosca, a 130 detí zo záchytného azylového tábora v Humennom premiestnili do Gabčíkova.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com