Ne. máj 19th, 2024
Zdroj: humenne.sk

HUMENNÉ. V piatok 17. apríla sa vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu uskutočnilo stretnutie poslancov za prísnych hygienických opatrení. Nakoľko bolo hygienou doporučené skrátiť čas konania na jeden a polhodiny, celý program sa prerokovať nestihol a udalosť sa predĺžila o ďalšiu hodinu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) tiež požadoval vylúčenie účasti verejnosti. V zasadačke nebolo možné využiť elektronický hlasovací systém. Poslanci tak hlasovali prostredníctvom kariet s pridelenými číslami.

   V úvode Jozej Babják navrhol presunúť bod o odkúpení podielu Humenskej energetickej spoločnosti (HES) od Chemesu za zloženie poslaneckého sľubu. Tento návrh prešiel. Podstatná časť zasadnutia sa týkala tepla. Primátor Meričko zhodnotil, že najlacnejšia možnosť kúpy väčšinového podielu od spoločnosti Chemes bola, podľa jeho názoru, odmietnutá už minulý rok. „V rámci znaleckého posudku sme sa dohodli na najnižšej cene, jeden milión eur. Máme otvorené súdne spory vo výške viac ako dva milióny za predchádzajúce obdobie. Je tu obrovské riziko, že môžeme prehrať,“ uviedol. Primátor ďalej vysvetlil, že mesto kupuje nielen podiel, ale aj majetok, čiže potrubia, odovzdávacie stanice tepla, softvér a počítače, na ktorých sa účtuje. Nesúhlasil s návrhom odložiť tento bod aj kvôli tomu, že v júni sa uzatvárajú dohody s odoberateľmi a neskôr by na to nebol čas.

   Poslanec Ondrej Mudry poukázal na nejasnosti v zmluve a vyjadril názor, že by sa mala precíznejšie prepracovať. Na nezrovnalosť poukázal aj Hopta. „Uznesenie hovorí o záväzku spoločnosti Chemes investovať do modernizácie a rekonštrukcie tepelného zdroja. Nie je tam zakotvené koľko a do kedy,“ skonštatoval. Slavomír Novák, vedúci Odboru správy a majetku pripomenul, že v zmluve je zakotvená podmienka o modernizácii a rekonštrukcii tepelného zdroja. Tá bola schválená na júnovom zasadnutí minulý rok. „Nechceli sme uvádzať čiastku, no rozsah je vytýčený. Hovoríme a modernizácii a rekonštrukcii počas 10 rokov a ceny sa hýbu. Dnes navrhneme určitú sumu a tá nemusí v budúcnosti stačiť,“ povedal.

  Babják zhrnul predošlú situáciu. „Riešime problém, ktorý zapríčinil niekto iný. Mesto v predchádzajúcich obdobiach zinkasovalo prostriedky za nájom vo výške minimálne 1,3 milióna v rozpore so zmluvou. Tie neboli investované tam, kde mali byť. Ja som na tento nesúlad upozorňoval vždy pri schvaľovaní rozpočtu,“ povedal. Dôležité je vyriešiť zmluvu čo najskôr. Podľa Michala Babina sa k problematike tepla vyjadrujú ľudia, ktorí o nej vedia najmenej. „Len tento týždeň boli dve veľké poruchy na starých rozvodoch. Keby poslanci hlasovali za to, aby sa ďalej menili rozvody, boli by sme dnes spokojní,“ uviedol.

  Martin Lichman hovoril o odsúhlasení vstupu eurofondov do HES. „Mesto by podľa toho návrhu za 15 rokov dostalo 1,25 milióna a ten aj prešiel. No nastal skrat a anulovalo sa to,“ uviedol a dodal, že v aktuálnej situácii sa občanom sľúbi teplo lacnejšie o 2,5%, no mesto príde o milión a bude mať firmu HES. „Pokiaľ dnes neodobríme nič, ľudia budú mať maximálnu cenu a Humenné zaplatí za súdny spor a majetok Humenskej energetickej spoločnosti minimálne 2,3 milióna, pokiaľ bude chcieť niečo prevádzkovať.“ Zároveň podotkol, že čím dlhšie sa to odkladá, tým viac zaplatia občania a mestský úrad.

   Čekovský, ako člen komisie, ktorá sa problematike venovala, uviedol, že na zastupiteľstve odznelo veľa poloprávd a klamstiev vďaka nevedomosti a neznalosti. „Pokiaľ by sme ukončili nájomnú zmluvu s HESkou na rozvody, vyše milióna by sme museli zaplatiť. Podľa mňa je výhodnejšie zaplatiť iba jeden,“ povedal. Cena by sa v rámci súdnych sporov navýšila o ďalší milión. Poslanci schválili aj prevod väčšinového podielu od spoločnosti Chemes do rúk mesta (ZA 15, PROTI 2, ZDRŽALI SA 4).

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com