Pi. jún 14th, 2024

Starostu obce Vinné v okrese Michalovce Mariána Makeľa (nezávislý) polícia v júni obvinila z prečinu usmrtenia a zločinu marenia spravodlivosti. Išlo o prípad smrti 24-ročného Vladimíra D. z okresu Spišská Nová Ves, ktorého v lete 2021 na pláži Zemplínskej šíravy usmrtil elektrický prúd.

O dva mesiace pribudlo Makeľovi ďalšie obvinenie, tentoraz z pokračujúceho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. A rovnako, ako v prípade zo Šíravy, bolo obvinenie vznesené i predošlému starostovi Jozefovi Kráľovi (kandidoval ako nezávislý). Tentoraz šlo o údajné nezákonné nakladanie s pozemkami v správe obce. Ani jedno z trestných stíhaní napokon nemalo dlhé trvanie. Obvinenie v prípade smrti mladíka zrušil dozorujúci michalovský prokurátor ešte v auguste, rovnaký osud stihol pred pár dňami aj to pozemkové.

Sporných 44 kúpnych zmlúv

Kráľ čelil obvineniu, že ako starosta a zároveň štatutárny orgán obce Vinné neoprávnene nakladal s pozemkami, na ktoré si v októbri 1991 uplatnila reštitučný nárok teraz už 89-ročná Eva Ch. Podľa polície mal porušiť zákony o navrátení vlastníctva nehnuteľností, podľa ktorých až do vydania nehnuteľnosti oprávnenej osobe s nimi musí nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára. A teda ich nesmie previesť do vlastníctva iného a takýto úkon je neplatný.

Ako štatutár obce to mal vedieť, navyše v auguste 2010 ho na to písomne upozornil Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Michalovce. Konkrétne mu pripomenul, že reštitúcia Evy Ch. nie je ukončená a čo to pre obec znamená. Podľa znenia obvinenia Kráľ napriek tomu pozemok rozdrobil na menšie parcely a v období od septembra 2010 do marca 2014 ich cez 34 kúpnych zmlúv odpredal novým vlastníkom.

Makeľ bol v podstate obvinený pre rovnakú činnosť. Rozdiel bol iba v tom, že sa jej mal dopúšťať od marca 2015, teda pár mesiacov od nástupu do starostovskej funkcie, až do novembra 2017. Parcely mal 10 kúpnymi zmluvami odpredať novým vlastníkom.

Vyšetrovateľ má ďalej konať

Makeľ i Kráľ podali proti uzneseniu o obvinení sťažnosť. Aj na jej základe dozorujúca prokurátorka minulý týždeň “pozemkové” obvinenie zrušila. Vyšetrovateľovi uložila, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Svoje rozhodnutie okrem iného zdôvodnila tým, že z doteraz zozbieraného spisového materiálu je trestná činnosť obvinených zistená a preukázaná nedostatočne. Formulácia skutku v obvinení je podľa prokurátorky nepreukázateľná a neodôvodnená. Obvinení sú z trestnej činnosti usvedčovaní jedine tým, že ako starostovia uzatvárali kúpne zmluvy napriek tomu, že mali vedomosť o uplatnenom reštitučnom nároku poškodenej a že tieto nemôžu predávať.

Prokurátorke chýba v spise napríklad uznesenie zastupiteľstva, konané po tom, čo bolo obci doručené písomné upovedomenie pozemkového úradu, že nehnuteľnosti, ktoré sú v reštitučnom konaní, nemôžu previesť do vlastníctva iného a že takéto právne kroky sú neplatné. Zo spisu tak podľa nej nevyplýva, akým spôsobom starostovia oboznámili poslancov so zákazom predaja nehnuteľnosti, hlasovanie zastupiteľstva a ďalšie skutočnosti o predaji nehnuteľností. Podľa prokurátorky bude vecou ďalšieho dokazovania zabezpečiť také relevantné dôkazy, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili účasť obvinených v páchaní danej trestnej činnosti.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com