Št. jún 20th, 2024

Košický samosprávny kraj (KSK) sa dohodol so svojím zmluvným partnerom Svet zdravia na príprave a spolufinancovaní projektovej dokumentácie k dobudovaniu nových pavilónov župných nemocníc. Došlo by tak k výraznému nárastu nemocničných kapacít, rozšíreniu zdravotnej starostlivosti v kraji, ale aj udržaniu kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a špecialistov v regióne.

Pre spádovú oblasť Spišská Nová Ves by sa tak zdravotná starostlivosť stala dostupnejšou pre 150-tisíc pacientov ročne a v Michalovciach pre viac ako 220-tisíc pacientov ročne. Informoval o tom hovorca KSK Michal Hudák.

Čo v Michalovciach pribudne

Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku (nezávislý) pomôže prístavba v Michalovciach pri riešení aktuálneho problému cievnych intervencií. Zlepší sa jednak dostupnosť pre celý Zemplín, ale najmä bude zabezpečená včasná hospitalizácia pri mozgovej príhode alebo infarkt.

V Michalovciach projekt dostavby a rekonštrukcie nemocnice ráta s rozvojom otorinolaryngológie, oftalmologického, ako aj urologického programu pre dosiahnutie súčinnosti s nemocnicou v Trebišove. Okrem iného sa plánuje zamerať aj na rozvoj programov intervenčnej arytmológie a kardiológie a samostatný priestor pre rozvoj pripadá aj na onkologický program. Realizáciou projektu sa tu podarí rozšíriť kapacity o 100 plne vybavených lôžok. Pribudnúť by tiež mali nové operačné sály a lôžkové oddelenia pre internistické a chirurgické odbornosti.

Prístavba novej časti nemocnice bude zahŕňať aj umiestnenie štyroch operačných sál, hematologicko-transfúzne oddelenie, krvnej banky či stacionára. Vytvorí zázemie pre umiestnenie katetrizačnej vyšetrovacej miestnosti, alebo takzvaného cathlab, ktorý doplní už fungujúce pracovisko pre cievne intervencie. Predpokladaná výška investície v nemocnici v Michalovciach predstavuje približne 28,7 milióna eur bez DPH.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com