St. júl 17th, 2024

V termíne od 1. do 31. júla tohto roka dôjde k prerušeniu poskytovania stravy pre seniorov. Prebehne kontrola splnenia podmienok držiteľov Senior karty, ktorí si uplatňujú príspevok na stravovanie.

Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov v spolupráci s Odborom ekonomickým MsÚ v Humennom v tomto období vykoná kontrolu splnenia podmienky povinnosti úhrady miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2022 držiteľom Senior karty. Informoval o tom Ing. Ladislav Bogdan. Príspevok na stravovanie, ktorý si môžu humenskí seniori uplatniť v jedálňach mestských základných škôl a tiež u vybraných súkromných poskytovateľov verejného stravovania, zaviedla samospráva v roku 2014. V rozpočte na rok 2022 naň vyčlenila 372.000 eur, z ktorých 110.000 eur odzrkadľuje schválené zvýšenie poskytovaného príspevku. Mesto sa v roku 2022 rozhodlo zvýšiť príspevok na stravovanie pre seniorov v závislosti od výšky starobného dôchodku sumou od 1,50 až 3 eur.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com