Št. júl 18th, 2024

Vysoké teploty trápia nejedného z nás. Tohtoročný jún je mimoriadne horúci a inak tomu nebolo ani v posledný júnový týždeň, kedy teploty siahali vysoko nad 34°celzia. V územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce bol od 24. júna vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, platný bude do odvolania. Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku radí Úrad verejného zdravotníctva.

Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na vyše tretine Slovenska. Najhoršia situácia je na východnom a miestami aj na strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na 99,5 percenta celkovej plochy, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyhlásilo v piatok 24. júna mimoriadny stav, teda čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku). V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzický osobám sa v tomto čase zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Pre vlastníkov, správcov a užívateľov lesných pozemkov platí, aby v čase mimoriadneho stavu zabezpečovali v lesoch hliadkovaciu činnosť, zabezpečili potrebné množstvo protipožiarneho náradia na určenom mieste. „Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve,“ upozorňuje Hasičský zbor.

Extrémne horúčavy môžu takisto spôsobovať záťaž zamestnancov na väčšine pracovísk. „U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ako prevenciu pred poruchami zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného obdobia ÚVZSR odporúča zamestnávateľom zabezpečiť tieto preventívne opatrenia:

  1. Dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady.
  2. Vhodný pracovný odev má byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu.
  3. V prípade potreby by sa mali umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. Zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy (napr. úprava času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, rotácia/striedanie zamestnancov, zaraďovanie prestávok, pitný režim, klimatizácia, nútené
    vetranie a pod.).
  4. Na pracovisku je potrebné zabrániť insolácii, t. j. prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov.
  5. Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva bežnou súčasťou mnohých pracovísk, najmä v novších budovách, je potrebné ju využívať primerane a to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol 5°C, maximálne 7 °C.
adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com