Po. júl 15th, 2024

Mesto Humenné v tomto roku spustí Univerzitu 3. veku. V spolupráci s Prešovskou univerzitou chce zabezpečiť edukačnú činnosť pre ľudí, ktorí majú viac ako 45 rokov, primárne je však orientovaná na seniorov. Primátor mesta Miloš Meričko absolvoval pracovné stretnutie na pôde samosprávy spolu s doc. Martinom Javorom a Lucianou Hoptovou.

Primátor mesta, Miloš Meričko a Luciana Hoptová sa stretli s riaditeľom CCKV PU v Prešove, doc. Martinom Javorom, PhD., ktorý im priblížil a poskytol informácie ohľadom odbornej garancie Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Univerzita 3.veku, ktorú plánujú v tomto roku otvoriť aj v Humennom. Univerzita 3. veku je záujmovo-edukačná inštitúcia zakladaná v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania. Vzdelávací program má byť spustený v októbri tohto roka pričom záujemcovia sa informácie súvisiace s možnosťou a podmienkami prihlásenia dozvedia v najbližších dňoch. Ide o trojročné štúdium, zatiaľ čo prvý rok je všeobecný, v ďalších dvoch rokoch sú poskytované odborné prednášky, ktoré je možné si vybrať ako študijný odbor.

Základnou úlohou Univerzity 3. veku pri Prešovskej univerzite je optimálnym spôsobom sprostredkovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku, ako i tým starším ľuďom, ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov aktívne zapájať do každodenného pracovného procesu, resp. prejavujú záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania. Hlavným zámerom je, aby odborné prednášky prednášali najmä osoby z Humenného a blízkeho okolia – napr. Starostlivosť o zdravie (lekár humenskej nemocnice), Dejiny regiónu (pracovník Vihorlatského múzea), Astronómia (pracovník Vihorlatskej hvezdárne), Geografia regiónu (pedagóg humenskej školy). Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku môže byť prínosom k zvýšeniu a skvalitneniu životnej cesty seniorov, pretože staroba a starnutie, ako aj nové prostredie, môžu byť krásnym prežívaním, vyplnením a obohatením ich života. Študenti Univerzity 3. veku získajú mnoho nových poznatkov, rozšíria si obzory a vedomosti čo im v konečnom dôsledku pomôže integrovať sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku alebo aj počas dôchodku.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com