Št. júl 18th, 2024

V uplynulom týždni OZ Nové Michalovce zaslalo redakcii informáciu o odovzdaní petície občanov, ktorí žiadajú odstránenie čiernych stavieb na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach. Naša redakcia sa snažila preveriť reálny stav a zatiaľ sa skôr zdá, že je to takmer bludný kruh.

V úvode uvádzame kompletné znenie tlačovej správy od OZ Nové Michalovce.

OZ Nové Michalovce odovzdalo petíciu za odstránenie čiernych stavieb na Gerbovej ulici v Michalovciach
Michalovce 27. apríla2022
Iniciátori petície a členovia OZ Nové Michalovce dnes oficiálne odovzdali Petícia za odstránenie čiernych stavieb na ulici
Mikuláša Gerbu v Michalovciach. Aj napriek rôznym obmedzeniam, ktoré boli spojené s koronavírusom sa im podarilo vyzbierať potrebný počet podpisov stanovený zákonom. Viac ako 1000 ľudí, prevažne obyvateľov sídliska Straňany jasne vyjadrili svoj postoj k týmto čiernym stavbám a k správaniu ich obyvateľov.
„V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým obyvateľom Michaloviec, ktorí sa pod ňu podpísali a taktiež tým, ktorí pomáhali pri zbere podpisov. Týmto jasne vyjadrili svoj postoj, že už majú dosť znečisťovania verejného priestoru, hluku v nočných hodinách, rabovania odpadkových košov, žobrania alebo pálenia rôznych materiálov. Samotná osada má už viac ako 200 obyvateľov, nemá kanalizáciu a je tam jeden vodovodný kohútik. Takýto spôsob života nepatrí do moderného mesta 21.storočia.“ Zhrnul predseda petičného výboru a zároveň mestský poslanec zo sídliska Straňany Ing. Filip Kaľavský.
Opetícii, ktorá sa začala zbierať na podnet samotných občanov, ktorým osada na ulici Mikuláša Gerbu zhoršuje kvalitu života na sídlisku Straňanyby sa následne malo diskutovať v rámci samostatného bodu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
„Výsledkom tejto diskusie by malo byť schválenie uznesenia o zriadení odbornej pracovnej skupiny, ktorá sa bude pravidelne každý mesiac stretávať a hľadať zákonné spôsoby ako sa to dá, a nie ako sa to nedá. Výsledkom by malo byť presťahovanie pôvodných obyvateľov tejto osady do inej lokality v rámci mesta, a ich postupná integrácia do spoločnosti prostredníctvom sociálnych podnikov. Obyvatelia už majú dosť sľubov a chcú konkrétne kroky a riešenia, ktoré vrátia sídlisko Straňany do 21.storočia. Na takéto nekontrolované osady doplácame ako spoločnosť vo forme zvyšujúcich sa výdavkov. Ak to budeme prehliadať, tak náklady sa budú len zvyšovať a problém ďalej prehlbovať.“ Dodal Kaľavský.

Samotná osada leží na pozemkoch Nemocnice Novej generácie a.s.. Podielovým spoluvlastníkom týchto pozemkov je aj mesto Michalovce a Košický samosprávnykraj.

Celý problém má však viacero pohľadov. V prvom rade je to samozrejme pohľad právny, kde reálne na cudzom pozemku si niekto postavil akúsi nehnuteľnosť, bez súhlasu majiteľa a bez súhlasu kompetentných orgánov. Tu existujú iba dve riešenia. Jedno je legalizácia stavby, druhé je likvidácia stavby. V každom prípade za pozemok je zodpovedný majiteľ, čiže aj sankcie z toho vyplývajúce by mal niesť práve on. Majiteľom pozemku je Nemocnica Novej gernerácie, a.s., ktorej akcionárom sú okrem iných aj Mesto Michalovce a VÚC Košice. Vzhľadom na skutočnosť, že sme od Nemocnice Novej generácie, a.s. v priebehu minulého týždňa nedostali žiadnu odpoveď na naše otázky, nemôžeme povedať, aký záujem má táto spoločnosť s predmetným pozemkom, prípadne s nelegálnymi stavbami. Čo sa týka riešenia legalizáciou stavieb, to by asi občanov, ktorí podpísali petíciu neuspokojilo, pretože dovolíme si vysloviť domnienku, že občanom žijúcim na predmetnom sídlisku sú dané “chatrče” “ukradnuté”, im skôr ide o obyvateľov týchto “chatrčí”. Väčšinu týchto obyvateľov považujú za totálne neprispôsobivých, ktorí znepríjemňujú život celému sídlisku. V prípade riešenia likvidáciou týchto čiernych stavieb vyv-stane otázka, kde sa budú musieť vysťahovať ľudia tam žijúci? Paradoxom alebo skôr to nazvime “zázrakom” má podľa našich zistení niekoľko desiatok (vraj viac ako 60 ľudí) trvalý pobyt v neexistujúcom resp. neskolaudovanom objekte! Uvedený trvalý pobyt im v minulosti vydalo Mesto Michalovce. Ako sa toto mohlo stať je síce isto zaujímavé, avšak v súčasnosti to už nepomôže riešeniu tohoto problému.

Popri právnom riešení vyvstáva otázka politického riešenia, pretože je viac než isté, že nech by rozhodnutie ohľadom likvidácie “chatrčí” dopadlo akokoľvek, ľudia tam žijúci budú potrebovať nové bývanie a to bez účasti Mesta Michalovce asi nebude možné vyriešiť.
Táto situácia je iba dôsledkom dlhoročných nesystematických pravidiel pri posudzovaní zákonov pre rôzne vrstvy obyvateľstva. Isto je nevyhnutná solidarita ako aj spolupatričnosť pri problémoch určitej skupiny znevýhodnených občanov.
Avšak zatváranie si očí pred porušovaním zákona nebude asi správnym riešením. Uvedený prípad budeme naďalej sledovať a budeme Vás o všetkom informovať.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com