Po. júl 15th, 2024
Foto zdroj: fb/Folklórny súbor Zemplín

Na Slovensku máme viacero úspešných folklórnych súborov, ktoré nám pripomínajú umelecké dedičstvo zachované v tancoch, spevoch a hudbe predošlých generácií. Jedným z nich je aj folklórny súbor Zemplín. Viac o pripravovaných podujatiach a aj to, ako veľmi ich zasiahla pandémia nám porozprávala organizačná vedúca FS Zemplín, Mgr. Patrícia Buxarová.

Ako ovplyvnila pandémia Vašu činnosť?
Pandémia nás ovplyvnila tak ako každého a vo všetkých oblastiach – nie veľmi príjemne. I keď bola na určité obdobie pozastavená činnosť nášho Folklórneho súboru Zemplín a nemohli sa členovia súboru fyzicky stretávať na nácvikoch v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke, snažili sme sa našu činnosť a prácu aj naďalej rozvíjať. Detské izby, obývačky či kuchyne sa premenili na online tanečné sály a nastal čas virtuálneho zdieľania. Aj vyučovanie členov Detského folklórneho súboru Zemplínik, bolo presunuté do ich domácich izieb, a aj cez nepriazeň tejto doby sa členovia snažili čo najviac pochytiť od svojich pedagógov a robiť to, čo ich baví – venovať sa folklóru a tradičnej ľudovej kultúre. Počas prvej vlny pandémie, sme sa snažili pokračovať v harmonograme činností, a tak nám bolo v súlade s pandemickými opatreniami umožnené pracovať s deťmi s DFS Zemplínik na prvom detskom CD nosiči pod názvom „Rečňovanki i špivanočki našo“. „CD obsahuje hudobné a spevácke spracovanie pôvodných zemplínskych piesní, riekaniek a vyčítaniek zozbieraných Milanom Hvižďákom a Melániou Nemcovou“. Uviesť ho do života, sa nám podarilo v online svete na našich sociálnych a webových stránkach. Veríme, že si nájde svojich priaznivcov a bude užitočné aj teraz v tejto dobe, kedy si ho môžu deti púšťať aj so starými rodičmi a možno tam nájdu piesne, ktoré poznajú aj oni zo svojho detstva. V spolupráci s kapelou Iconito vznikal vo FS Zemplín hudobno tanečný projekt KORENE, ktorý sa žiaľ doposiaľ verejnosti nepodarilo predstaviť. Vždy to bolo kvôli daným opatreniam a vlnám pandémie. K uvedenému programu, vznikol ale ako jeho súčasť videoklip s rovnomerným názvom KORENE, ktorý bol uvedený v online priestore (youtube). A treba uviesť, že táto pieseň láme rekordy v sledovanosti – má už vyše 1,7 milióna vzhliadnutí a jej text je preložený do 20 svetových jazykov. Počas celého trvania zlej pandemickej situácie, sme sa neustále snažili našim priaznivcom, členom a milovníkov folklóru prihovárať cez sociálne siete aj inou aktivitou. Či už vydávaním starších videí, sériou fotiek z „Pokladov našej krojovne“ a podobne. Najpôsobivejší bol pozdrav dlhodobého umeleckého vedúceho Milana Hvižďáka – malo najviac vzhliadnutí.

Môžete nám priblížiť aké podujatia pripravujete tento rok?
Rok 2022 sa pre naše teleso nesie v znamení významných jubileí. Pod záštitou našich zriaďovateľov Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň (ZKCaH) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Súkromná základná umelecká škola Talent-UM (SZUŠ Taletn-UM), pripravujeme ako prvé veľké vystúpenie pre rodičov a priaznivcov folklóru v dňoch 9.-10. júna, 50. výročie Detského folklórneho súboru Zemplínik. Diváci budú môcť vzhliadnuť staršie aj novšie choreografi e, a k tomuto jubileu, chceme pripraviť aj krst detského CD, ktoré sa nám pre pretrvávajúcu zlú situáciu nepodarilo realizovať. Druhé významné jubileum bude oslavovať Folklórny súbor Zemplín. Súbor sa tento rok dožíva 65. výročia od svojho založenia. Vzhliadnuť celovečerný program a osláviť s nami našu 65-ročnicu, budú môcť naši priaznivci 16. septembra v Mestskom kultúrnom stredisku. K tomuto výročiu pracujeme intenzívne na spracovaní a naštudovaní úspešných choreografi í nášho súboru, zároveň pripravujeme aj niečo nové, na čo sa môžu naši priaznivci tešiť. K obom výročiam, plánujeme výstavu spomienkových fotiek, suvenírov a iných predmetov, ktorými súbor disponuje za svoje pôsobenie v galérií ZKCaH Michalovce. Ešte pred vyvrcholením týchto významných jubileí, chceme divákom predstaviť program KORENE, na ktoré sa už dlhodobo pripravujeme. 

Priblížite nám Vaše najväčšie úspechy za minulý rok?
Aj keď minulý rok neprial veľmi kultúrnej scéne, úspech čaká na pripravených, o čo sme sa snažili aj my v našom súbore Zemplín. Vždy ako situácia s pandémiou dovoľovala, pracovali sme na rozvoji našich členov. Okrem naštudovania hudobnotanečného a speváckeho diela KORENE, sa nám podarilo vystúpiť aj pred živým publikom. „Najúspešnejšie môžeme považovať vystúpenie počas online prenosu RTVS, pri odovzdávaní cien Slovenka roka 2021“, kde sme mali možnosť prezentovať náš Slovenský folklór s piesňou KORENE. Veľký úspech náš súbor zaznamenal aj na vystúpení počas 27. Dubnického folklórneho festivalu v Dubnici nad Váhom, kde nás publikom srdečne privítalo a počas vystúpenia nešetrilo potlesky a dobrou energiou. Po tomto vystúpení sa nám dostalo krásnej, dojemnej písomnej pocty, od pani O. Gromovej z Bojníc, diváčky z Dubnického festivalu, s pár vetami by sme sa radi podelili: „Spravili ste mi z bežnej soboty sviatočný deň. To, čo títo mladí ľudia dokázali a dokazujú, je úplne famózne. Ďakujem Vám z celého srdca za nádherné chvíle, išlo mi srdce z hrude vyskočiť od krásy a dojatia. Neviem, komu sa mám poďakovať okrem tanečníkov, ale viem, že súbor vedie pán Hvižďák, no vidím aj iné mená, takže jednoducho ďakujem všetkým, ktorým záleží na precíznosti, nádhere, dokonalosti, pretože ste jedineční! Rozdávate radosť, krásu, dôstojnosť, dávate na piedestál naše tradície, bohatstvo, šírite ich, no jednoducho, zaslúžite si obrovský obdiv a nielen poďakovanie, ale vyznamenanie. A vďaka ľuďom, akí ste práve Vy všetci, Slovensko nikdy nezahynie. Folklór je mojou láskou, chodím na množstvo vystúpení, no Zemplín som videla prvýkrát a som nadšená. Za viečkami mi mnohokrát tíško kropilo a ja som musela zadržiavať väčšie slzy. Buďte všetci zdraví a rovnako nadšení, ako som videla tých krásnych mladých ľudí stopercentne tancovať. Ďakujem vám a gratulujem k dokonalosti.

Katarína Irchová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com