Pi. máj 24th, 2024
Foto zdroj: michalovce.sk

Kvôli epidemiologickým opatreniam sa už dva roky súťaž v umeleckom prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko neuskutočnila. Niektorým pedagógom, ktorí sa tešia z úspechov svojich žiakov na krajskom, ale aj na celoslovenskom kole v Šali, táto súťaž chýbala. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Matica Slovenská, MŠ VVaŠ a Krajský školský úrad v Prešove. Preto predseda miestneho odboru Matice Slovenskej v Humennom Bc. Michal Gnip a podpredseda PaedDr. Miroslav Kerekanič v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom podporili súťaž Šaliansky Maťko, aby sa 27. ročník uskutočnil.

10. februára sa zišli recitátori a učitelia v krásnych priestoroch nášho kaštieľa, čo je prostredie ako stvorené na prednes povestí. Po privítaní Mgr. Denisou Bandurčinovou a Mgr. Ľudmilou Kapráľovou sa súťaž začala. Porota v zložení: PhDr. Eva Jacevičová – predsedníčka poroty, Mgr. Zuzana Švecová a Mgr. Ľudmila Kapráľová sa započúvali do prednesov recitátorov v 1. kategórii. Boli to povesti milé, veselšie, primerané tejto vekovej skupine. Sú to žiaci 2. – 3.roč. Po prednesoch porota sa poradila a udelila miesta takto: 1.miesto: Martin Tomčišák, 2.miesto: Mária Alexandra Krzynowská, 3.miesto: Nelly Čurlejová.
Po krátkej prestávke začali recitovať žiaci v 2. kategórii, 4. – 5.ročník. Zazneli povesti z rôznych regiónov Slovenska. Hrdinami boli kráľ Matej, Dunajská kráľovná, víly, vodník. V tejto kategórii už recitujú skúsenejší recitátori a porota mala ťažšiu úlohu, aby rozhodla správne. 1.miesto získala: Valéria Vaceľová, 2.miesto: Zoja Ciprová, 3.miesto: Laura Uhrinová. V 3. kategórii zazneli povesti J.C .Hronského, O. Sliackého, J. Melichera. Povesť ako literárny žáner je náročná na prednes. Obsahuje veľa opisných časti, vystupuje v nej veľa postáv, kde treba prispôsobiť svoj hlas, čo recitátorov láka hovoriť hrubým hlasom alebo napodobňovať zvuk zvierat. Dôležité je vedieť vystupňovať dej a stotožniť sa s povesťou. Jednoducho zaujať prítomných. To sa podarilo aj recitátorom v 3. kategórii. Porota sa rozhodla udeliť miesta takto: 1.miesto: Ondrej Popčák, 2.miesto: Adrián Haník, 3.miesto: Jana Dolná. Tí, ktorí získali 1.miesto, nás budú reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Budeme im držať päste. Všetci recitátori boli ocenení peknými diplomami a knihou, ktorú im venoval MO MS v Humennom a sladkosťou od spoluorganizátorov z Vihorlatského múzea. Bol to pekný deň pre všetkých prítomných. Recitátori nám darovali kyticu povestí. Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa pri svojej náročnej práci venujú prednesu. Zvlášť ďakujem predsedovi MO MS v Humennom Bc. Gnipovi Michalovi, podpredsedovi MO MS PaedDr. Miroslavovi Kerekaničovi, Mgr. Vasiľovi Fedičovi, riaditeľovi Vihorlatského múzea v Humennom a pracovníčkam múzea Mgr. Bandurčinovej Denise a Ing. Chalachanovej Lenke za organizáciu tejto súťaže. Tešíme sa spolu na 28. ročník, ale už bez rúšok.

Mgr. Ľudmila Kapráľová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com