So. apr 20th, 2024

Obec Sliepkovce sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Michalovce. Ležia uprostred Východoslovenskej nížiny, popri obci tečie rieka Laborec. Neďaleko preteká potok Duša.

Nachádza sa tu značný výskyt rôznych druhov vtáctva, napríklad sýkorka obyčajná, havran čierny či vrabec poľný. V jarnom období je to bocian biely a lastovička obyčajná. Žijú tu aj zdomácnené holuby, ktoré prebývajú na strechách rodinných domov. V Laborci žijú celoročne rôzne druhy rýb a vďaka tomu sa tu uplatňuje aj rybolov. Väčšia časť pôdy, obkolesujúca obec, je využívaná ako orná pôda.

Prvú písomnú zmienku o dedine nájdeme v listine z roku 1314 o deľbe majetkov šľachticov z Budkoviec, ktorým patrili aj Sliepkovce. Sliepkovce pôvodne vznikli ako osada kráľovských strážcov hraníc. V 14. stor. mala obec úradný názov Zelepke. Bol to maďarizovaný názov staršieho slovenského názvu Selepka, neskôr sa z neho vyvinul názov Slepkovce. 

Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

V obci sa nachádza aj Materská škola, ktorá výchovu a vzdelávanie realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Túlavé kuriatko“. Je takisto zaradená do projektu „Bezpečná škôlka“. V poslednom období sa realizovali úpravy interiéru, rekonštrukcia WC, umývarky, strop v triede, vymenili sa okná a vchodové dvere z prostriedkov obce, ale aj projektov, o ktoré sa zaslúžil súčasný starosta obce p. Kamil Minda.

Medzi ďalšie uskutočnené projekty roka 2020 patrí modernizácia domu smútku a jeho okolia a rekonštrukcia kultúrneho domu. V roku 2022 má vedenie obce v pláne podať projekt na výstavbu a rekonštrukciu miestnych chodníkov v obci. Projekt sa takisto podal aj na rekonštrukciu školskej jedálne v materskej škole a na vodovod. Pýchou obce sú aj výstavy chovateľov. Posledná chovateľská výstava bola minulý rok 2021, v roku 2020 sa výstava neuskutočnila z dôvodu pandémie a plánuje sa aj v roku 2022.

Foto: erb obce

Katarína Irchová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com