Št. jún 20th, 2024

Online vyučovanie na ZŠ SNP 1 v Humennom

Každý žiak prežíval zmenu formy vyučovania na tú dištančnú rôzne. Mnohí tvrdia, že im online vyučovanie vyhovuje viac, no iní zase oponujú, že bez osobného kontaktu s učiteľmi sa im vedomosti získavajú ťažšie. Z tohto dôvodu sme sa opýtali riaditeľky ZŠ SNP 1 v Humennom, Ing. Kataríny Sninčákovej pár otázok na tému online vyučovania.

Ako prebiehali začiatky prechodu na online výučbu počas prvej vlny?

Začiatok online výučby bol zaujímavý tým, že nie všetci boli pripravení na tento spôsob vzdelávania, či už duševne alebo technicky. Vyučujúci sa museli prispôsobiť novým podmienkam, zmeniť systém práce. Spočiatku sme pracovali formou zadávania úloh, zasielaním materiálov a pracovných listov, neskôr sme začali vyučovať online cez školský portál EduPage. A vzhľadom na situáciu a prvotné pandemické opatrenia to bolo ťažšie obdobie nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a rodičov.

Je ťažšie udržať pozornosť detí, ak sú doma? Museli ste zmeniť priebeh vyučovacej hodiny?

Samozrejme, ani vy nejakú vzdelávaciu reláciu v televízii nesledujete so zatajeným dychom, stále sa nájdu vo vašej domácnosti určité rušivé vplyvy, ktoré spôsobujú, že vnímate jedným uchom dianie v kuchyni, hru detí, výťah. V triede učiteľ pracuje so žiakmi, z ktorých každý je iný, učiteľ vie v tomto pracovnom prostredí využiť viac foriem a metód práce so žiakmi, modelovať svoje pracovné prostredie. Pri dištančnom vzdelávaní bolo samozrejmosťou prispôsobiť sa nielen technickým možnostiam, ale aj novým spôsobom vo vyučovani, od preberania nového učiva cez precvičovanie, zapamätávanie a preverovanie nadobudnutých vedomostí.

Aké sú podľa Vás výhody a nevýhody online výučby?

Väčšina pedagógov určite súhlasí s názorom, že pre výchovno-vzdelávací proces je najdôležitejšia prítomnosť – priama vzájomná interakcia učiteľa so žiakom, navodenie optimálnej zdravej pracovnej atmosféry, očný kontakt, povzbudenie, skrátka všetko to, čím žije trieda, kolektív žiakov. Cez kameru sa veľa nenápadných, ale veľmi dôležitých komunikačných prejavov akosi stráca. 

Katarína Irchová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com