Pi. máj 24th, 2024

MEDZILABORCE. Mesto sa prezentuje Múzeom Andyho Warhola a bohatou rusínskou kultúrou a tradíciami, keďže ide o mesto s najväčším podielom Rusínov a aj rodičia Andyho (Andrija Varholu) boli Rusíni. Doteraz sa na miestnych školách rusínsky jazyk vyučoval len vo forme krúžku, čo sa od nového školského roka zásadné mení. Obe základné školy, Duchnovičová aj Komenského, zavádzajú do vyučovacieho procesu riadny predmet – rusínsky jazyk, čím umožnia deťom bližšie spoznať svoje vlastné korene: rusínske piesne, tradície, históriu či významné osobnosti neraz i svetového významu.

   „Všetci poznajú známych rusínskych umelcov, ako napríklad Marián Čekovský, Michal Hudák či Štefan Štec, no častokrát ani samotní Rusíni nevedia, že z ich radov pochádzajú osobnosti so značným vplyvom na Slovensko, Európu, ba dokonca celý svet. Okrem už zmieneného Andyho Warhola treba spomenúť aj Adolfa Dobrianskeho – poslanca uhorského snemu a spoluzakladateľa Matice slovenskej, vedca Dionýza Ilkoviča – člena tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského, Michala Strenka – hrdinu II. svetovej vojny známeho z fotografie vojakov vztyčujúcich americkú vlajku na japonskom ostrove Iwo Jima, Dimitrija Zaričňaka – tlmočníka amerického prezidenta Reagana, Michala Baluďanského – prvého rektora petrohradskej univerzity či Petra Lodija– prvého dekana právnickej fakulty petrohradskej univerzity,“ uviedol Vladimír Protivňák, člen VV ROS a predseda MO ROS Medzilaborce.    Tento úspech je výsledkom spoločnej aktivity mesta Medzilaborce, riaditeľov základných škôl a miestnej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku (MO ROS) v Medzilaborciach, ktorá by mala pokračovať aj naďalej s cieľom pozitívne ovplyvniť mladých Rusínov, hrdých na svoj pôvod a región. „Je viac ako logické, že sa práve v Medzilaborciach začal vyučovať rusínsky jazyk, keďže je tu v rámci Slovenska najväčšie zastúpenie rusínskej národnostnej menšiny,“ povedal Vladislav Višňovský, primátor mesta. Záujem o zavedenie takéhoto vyučovacieho predmetu bol aj zo strany rodičov. „Pristúpili sme k tomu, že sa v prvom ročníku na oboch základných školách otvorilo vyučovanie rusínskeho jazyka,“ dodal primátor. Písať a čítať sa bude v azbuke počas jednej vyučovacej hodiny týždenne. (foto: VP)

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com