Ne. apr 14th, 2024

SNINA. Prednedávnom sa v médiách objavila informácia o dohode samosprávy s právnikom Krátkym ohľadom prebratia Verejnoprospešných služieb výmenou za lesohospodárske pozemky v okolí Rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Vytvorený mal byť spoločný podnik. Informácie však neboli správne, resp. úplné. Preto sme sa primátorky Daniely Galandovej pýtali, k čomu by mala vzájomná dohoda medzi mestom a právnikom dospieť.

Kvôli čomu sa rokuje so spoločnosťou KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o.?

   „Kvôli Rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Rokovania prebiehajú už nejaký čas a je potrebné nájsť

formu usporiadania vzťahov, aby sa aktéri v uvedenom priestore zbytočne neblokovali, ale bolo možné sa zamerať na rozvoj uvedenej oblasti. Je to dôležitý predpoklad ekonomického rozvoja mesta a regiónu Snina, rozvoja cestovného ruchu, zvýšenia kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu, zvýšenia počtu domácich a zahraničných návštevníkov a predĺženiu ich pobytu v meste a regióne Snina.“

V akom štádiu sú rokovania so spoločnosťou KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o.?

   „Dňa 12.12.2019 mestské zastupiteľstvo v Snine schválilo rozpracovanie alternatívy spoločného podniku za účelom vysporiadania vzájomných vzťahov pri riešení situácie v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky.“

Došlo už k finálnej dohode a je uzavretá zmluva?

   „Nie, nedošlo. V súčasnosti ešte neprebehlo ani len ohodnotenie aktív mesta. Kým sa tento proces neskončí, t. j. kým neprebehne ohodnotenie mestských aktív, mestského majetku ako i majetku LPUS, tak v žiadnom prípade nie je možné hovoriť o tom, aký majetok mesta bude možné vložiť do spoločného podniku.“

V čom vidíte príležitosť spoločného podniku?

   „Príležitosť spoločného podniku je predovšetkým v koordinovanom postupe pri využívaní potenciálu Rekreačnej oblasti Sninské rybníky.“

Spoločný podnik je jediným riešením?

   „Možností bolo viac, napr. kúpa podielu Lesopoľnohospodárskeho podielového družstva Snina, družstvo na LPUS v RO Rybníky mestom Snina v rozsahu 100% na základnom imaní Lesopoľnohospodárskeho podielového družstva Snina, družstvo na LPUS. Avšak na takúto formu chýbajú financie. Spoločný podnik je nateraz jedinou navrhovanou alternatívou, na ktorej sa zhodli obidve strany.“

Aký je postup po ohodnotení aktív?

   „Následne, po ohodnotení aktív budú rokovania pokračovať v zmysle aká forma spoločného podniku bude pre mesto najvýhodnejšia.“

Kto rozhodne o tom, že či sa bude spoločný podnik realizovať a za akých podmienok?

   „Rozhodnúť za mesto Snina môže iba mestské zastupiteľstvo, teda poslanci nášho mesta. Po znaleckom ohodnotení aktív bude celý návrh dokumentácie predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. To rozhodne, či sa spoločný podnik bude realizovať a ak áno, tak aj za akých podmienok.“

Aký je Váš osobný postoj k tejto téme?

   „Pre mňa je dôležité, aby sa Rekreačná oblasť Sninské rybníky rozvíjala. Preto z môjho pohľadu, a to či už mestské zastupiteľstvo schváli alebo neschváli spoločný podnik, je pri tejto téme podstatné aj načasovanie. Rybníky sú určite príležitosť pre rozvoj. Sú tu však aj iné možnosti.

   Teraz v čase korona-krízy mnohí zvažujú ako ďalej. Veľké mestá, ktoré ponúkajú lepšie pracovné príležitosti sú pre svoj pomerne vysoký počet obyvateľov väčším rizikom. Ďalšou témou je zmena pracovného prostredia a trhu. Kým pred rokom boli téma práce z domu alebo flexibilný pracovný čas zriedkavé, dnes sa nad tým už nikto nepozastavuje. Práve mestá ako je naša Snina budú dobrou voľbou pre ľudí, ktorým ich pracovná náplň umožňuje pracovať z domu.

  Podstatné pre nich pri ich rozhodovaní bude mestská vybavenosť, napr. kvalita a dostupnosť školských zariadení, a to od materských až po stredné školy a gymnázia, ďalej zdravotná starostlivosť, ale i životné prostredie, atď. To všetko sú parametre, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov. Z tohto dôvodu, paradoxne, korona-kríza môže byť pre naše mesto príležitosť, ktorá tu už dlho nebola. Ak by som mala parafrázovať Bismarcka, tak je potrebné počúvať Božie kroky, keď prechádza históriou, a pokúšať sa chytiť jeho kabátu, keď prechádza okolo.“

Čo by prípadný spoločný podnik znamenal pre Sninčanov?

   „Ak mestské zastupiteľstvo rozhodne a zvolí formu spoločného podniku, táto alternatíva môže umožniť systémové plánovanie investícií, ktoré by prispeli k predĺženiu turistickej sezóny. Jednoducho združenie investícií a zjednotenie názorov na využitie tohto územia môžu byť prínosom. Myslím, že v Snine si mnohí uvedomujú potenciál, ktorý RO Sninské rybníky majú, a to nie iba pre pobyt pri vode. Rovnako Sninčania citlivo vnímajú neefektívne využívanie prírodného potenciálu územia na úpätí Vihorlatských vrchov ale i histórie tohto územia, v ktorom je niekoľko vojnových cintorínov a rovnako tiež sieť historických úzkokoľajok, ktoré sú už roky využívané ako cyklotrasy.“

Existuje konkrétny časový plán alebo deadline kedy musí dôjsť k dohode?

   „Podľa aktualizovaného harmonogramu by k realizácii práv a povinností vyplývajúcich z podpísanej dokumentácie malo dôjsť najneskôr do 31.12.2020,“ odpovedala primátorka. (foto: severovychod.sk)

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com