Pi. máj 24th, 2024

HUMENNÉ. Návrh na zlúčenie Obchodnej akadémie a Hotelovej akadémie do jednej školy bude predložený na Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, ktoré prebehne 24. augusta 2020 spolu s ďalšími návrhmi na zlúčenie škôl v okrese Vranov nad Topľou a Snina. Vytvorenie spojenej školy v Humennom je plánované k 1. septembru 2021.

   Legislatívne procesy ako aj kvalitná príprava vyučovacieho procesu na novej škole si vyžaduje istý časový harmonogram. Ak Zastupiteľstvo PSK schváli zlúčenie týchto dvoch škôl. „Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja ako predkladateľ návrhu zlúčenia Obchodnej akadémie a Hotelovej akadémie nepredpokladá, že vytvorenie novej školy si bude vyžadovať nejaké obmedzenia pre žiakov. Vytvorením spojenej školy Odbor školstva PSK očakáva zlepšenie využitia priestorov na Komenského 1 v Humennom, ktoré boli vytvorené a vybudované ako účelové školské priestory pre bývalú Strednú priemyselnú školu chemickú a potravinársku. Študijné odbory, ktoré sa vyučujú na Hotelovej akadémii, budú mať lepšie podmienky pre teoretické a praktické vyučovanie ako v súčasných priestoroch na Štefánikovej ulici,“ ozrejmila Lea Heilová z PSK. Podľa jej slov má Prešovský samosprávny kraj ambíciu vytvárať silné regionálne školy a cielene a efektívne takéto silné školy podporovať. Vytvorením silnej školy s ponukou ekonomických a maturitných gastroodborov sa zvýši aj kvalita vzdelávania, ako aj finančné možnosti manažmentu školy investovať tak do prevádzky, ako aj personálneho zabezpečenia chodu školy.

   Podľa aktuálneho stavu počtu žiakov, ktorý urobil odbor školstva PSK k 1. júlu 2020 je na Obchodnej akadémii v Humennom 235 žiakov a na Hotelovej akadémii v Humennom 151 žiakov. Na Hotelovej akadémii v Humennom klesol počet žiakov za posledných desať rokov o 73 % a na Obchodnej akadémii o 55 %. „O problematike spájania škôl v Humennom sa rokuje so zástupcami škôl a poslancami Zastupiteľstva PSK už viac ako rok. Prebehlo niekoľko rokovaní, kde sa zvažovali viaceré varianty. Pred pár dňami navštívil Humenné aj predseda PSK a vedúci Odboru školstva PSK, ktorí predstavili vedeniu škôl návrh optimalizácie v okrese Humenné. PSK chce v meste vytvoriť silnú spojenú školu s ekonomickým a gastronomickým zameraním. Veríme, že to bude prospešné tak pre mesto, ako aj pre región, ale najmä budúcich žiakov na škole a ich rodičov,“ dodala Heilová.

   Hotelová akadémia má viac ako 40-ročnú tradíciu, počas ktorej si vybudovala dobré meno, uznanie aj rešpekt širokej verejnosti. „Naši absolventi položili základy spoločného stravovania a hotelierstva na Zemplíne. Vychovávame ľudí, ktorí sa následne uplatnia v regióne, nemusia odchádzať za prácou preč z domova. Máme kvalifikovaný učiteľský zbor, pri spájaní škôl sa možno zníži zamestnanosť v regióne,“ uviedla Mariana Chudíková, riaditeľka Hotelovej akadémie. Škola je komplexná – má jedáleň, internát, telocvičňu. Internát sa podľa jej slov plánuje dočasne preložiť na Polytechnickú školu, v čom riaditeľka nevidí racionalitu ani efektivitu vynaložených finančných prostriedkov. Podotkla, že v súčasnej dobe neexistuje zákon, ktorý by riešil iný názov ako Spojená škola, čo je pre Obchodnú aj Hotelovú akadémie dehonestujúce, keďže v regióne majú dlhodobú tradíciu.

   „Ako škola sa novým priestorom nebránime. Ale žiadali sme zachovanie oboch škôl pod svojimi názvami. Bolo nám predložené stanovisko, s ktorým sme nerátali. Chápali sme, že priestory, ktoré pre nás mali byť pripravené od 1.9.2020 na sťahovanie, pripravené neboli, ale toto sú veci, ktoré potrebujú čas. Niektoré učebne je nutné prerobiť. Treba urobiť projekt, verejné obstarávanie… Za spájanie jednoznačne nie sme,“ dodala riaditeľka. Stanovisko Obchodnej akadémie sa nám do času uzávierky nepodarilo získať. Kraj má na situáciu iný názor. „Žiaci Hotelovej akadémie sa presťahujú do priestorov Obchodnej akadémie. Touto zmenou však dôjde k zlepšeniu teoretického a praktického vyučovania žiakov.  Zlúčenie škôl, ktoré sídlia v jednej budove, v prvom rade prinesie zefektívnenie činnosti školy najmä v oblasti pedagogickej. Učitelia budú patriť pod jedného zamestnávateľa, môžu učiť na oboch školách, čo prinesie zmaximalizovanie úväzkov, zeefektívnenie využitia odborných učební, využitia techniky a pomôcok, čo bude mať, samozrejme, aj priaznivý ekonomický dopad. Učitelia tzv. spojenej školy budú môcť byť v maximálnej miere využiteľní aj na konzultácie, dozor a ďalšie organizačné úlohy. Podobný efekt očakávame aj od samotného manažmentu, ktorý môže operatívnejšie reagovať na potreby tzv. spojenej školy. Ďalší prínos vidíme aj v tom, že nebude dochádzať k tzv. zdieľaniu platieb za prevádzkové náklady, energie a pod. Ušetrené finančné prostriedky, napríklad na mzdu jedného riaditeľa (cena práce vo výške niekoľko desiatok tisíc eur ročne) ostanú na škole – na platy ostatných učiteľov, na osobné ohodnotenia ai. Podstatným faktom je, že pri tejto zmene bude aj formálne zachovaný typ škôl, to znamená, že pôjde o spojenú školu s dvomi organizačnými zložkami. Odbory budú zachované. Žiaci tak stále budú mať na vysvedčení uvedené, aký typ školy absolvovali, teda obchodnú alebo hotelovú akadémiu,“ objasnila Heilová.

adminpn

Od adminpn

Pridaj komentár

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com