Ut. máj 28th, 2024

V školách je potrebné zabezpečiť bezpečné, inovatívne, ale aj konštruktívne prostredie na rozvoj detí. Inšpirovať sa je pritom potrebné Fínskom, uviedol to v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Práve krajina na severe Európy bola prvou, ktorú pracovne navštívil Horecký po nástupe do funkcie ministra školstva.

Vo fínskych školách sa podľa neho deje prevencia voči akýmkoľvek negatívnym socio-patologickým javom, extrémizmu či prejavom neznášanlivosti. “Vo Fínsku podobne ako u nás neočakávame, že by učitelia dokázali rozpoznať, že toto bude potenciálny páchateľ. To, čo potrebujeme v školách zabezpečiť, je bezpečné, inovatívne, ale aj konštruktívne prostredie na rozvoj detí, ktoré je vo Fínsku hlavnou cestou, ktorou sa vzdelávanie v krajine uberá,” povedal.
Základom kvalitného vzdelávacieho systému vo Fínsku v základných školách je podľa slov ministra školstva schopnosť naučiť dieťa myslieť. Zároveň mu nastaviť mentálne procesy poznávania tak, že žiak aj učiteľ majú dostatok priestoru na oboznámenie sa s nejakou témou spôsobom, že žiak je nositeľom procesu vzdelávania. Poukázal na to, že učitelia môžu žiakom nastaviť prostredie, priniesť aktivity, inšpirovať a motivovať ich, ale učenie sa odohráva vo vnútri žiaka. “Ten na to potrebuje priestor, aby sa identifikoval so vzdelávacím problémom, témou, ktorá ho konfrontuje, aby si ohmatal terén a mohol skúmať rôzne zdroje, rozprávať sa o tom so spolužiakmi,” uviedol. Podľa ministra je dôležitá interakcia medzi žiakmi.
Keď sa žiakovi kryštalizuje riešenie, zvolí podľa Horeckého stratégiu. Tú podľa neho nastupuje učiteľ, ktorý má žiakovi, ktorý vošiel do slepej uličky, povedať, že tadiaľ nemá ísť. Často sa však podľa Horeckého stáva, že ak učiteľ povie žiakovi tieto slová hneď na začiatku, tak žiak si to nezapamätá. “Ale keď vlastnou cestou poznávania zistí, že tadiaľto to nejde a zistí prečo, tak druhýkrát bude skúsenejší a bude pristupovať k veciam efektívnejšie,” vysvetlil Horecký. Potom je dôležité, aby školák dokázal prezentovať výsledky svojej práce.
Na to, čo je vo Fínsku samozrejmosťou, je u nás potrebná úprava prístupu k vzdelávaciemu programu, tvrdí minister. “V našom prípade to znamená, že sa nemôžeme venovať všetkým témam v takejto hĺbke a výške. Znamená to aj to, že sa nechceme venovať všetkým témam len na priemernej úrovni, kde si učiteľ niečo odučí a prednesie a žiak si to zapamätá,” doplnil.
Za dôležitý označil aj holistický prístup k žiakom. Upriamil pozornosť na to, že vo fínskom modeli vzdelávania neexistuje, že niektoré predmety sú dôležitejšie ako ostatné. “Vo Fínsku ľudia veria vo vzdelanie. Preto je pre náš inšpiráciou,” povedal.
Severskú krajinu prirovnal šéf rezortu školstva k Slovensku, najmä čo sa týka počtu obyvateľov, nedostatku nerastného bohatstva a tým, že našim jediným potenciálom sú ľudia. “Kvalita ľudského potenciálu je nielen pre ekonomiku, ale aj pre kvalitu života kľúčová vec, ktorá sa nastavuje v systéme vzdelávania, teda v školstve. Fínsko má po 50 rokoch svojich reforiem výsledky. Je to krajina, ktorá nás vie prebehnúť v mnohých ukazovateľov, a preto by sme sa mali poučiť od úspešných,” uzavrel Horecký.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com