NEDAJME ŠANCU KYBERŠIKANE

Príprava pedagógov na nový školský rok prebieha aj počas prázdnin. Aby sme sa vedeli orientovať, lepšie zvládať a pomôcť našim žiakom a ich rodičom aj v takej oblasti ako je kyberšikana, ktorá je veľmi populárna a veľmi ovplyvňuje nielen našich žiakov ale aj ich rodičov, no aj samotných pedagógov.