KRÁTKODOBÉ DÁVKY VÁM VYPLATÍME NA ÚČET

Viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne si už môžu poistenci nechať posielať na ľubovoľný účet v banke alebo na účet pobočky zahraničnej banky, nemusia byť ich majiteľmi.