ZÁLOHOMAT SI NEMÔŽU DOVOLIŤ

Pred necelým mesiacom nás oslovil zamestnanec firmy, ktorá prevádzkuje menšie potraviny v Michalovciach. Poukázal na to, že zákazníci sa stále viac domáhajú toho, aby aj v týchto potravinách bolo možné spracovávať zálohované PET fľaše a plechovky. Sám prejavil záujem o rozhovor, v ktorom jasne vysvetlil, prečo to zatiaľ nie je možné.