KTO JE ZODPOVEDNÝ PODĽA VÁS ZA KOALIČNÚ KRÍZU? HLASUJTE V NAŠEJ ANKETE.