Št. jún 20th, 2024

ABSOLVENTI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

Aké sú vaše povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Riešite na konci školského roku dilemu, či sa po maturite alebo promócii musíte hneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, platiť sociálne odvody, prípadne či máte nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ ako absolventi stredných a vysokých škôl nemáte. Čakajú na vás až po uplatnení sa na pracovnom trhu – teda až keď sa zamestnáte. Povinnosti však vtedy za vás plní zamestnávateľ. Ak začnete podnikať, povinnosti vám vzniknú až na budúci rok, podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za celý rok 2022. poisťovňa ponúka absolventom škôl niekoľko užitočných rád a informácií.

Študent sa po škole zamestná

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti za neho rieši zamestnávateľ. Ten ho v Sociálnej poisťovni zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak ako pri každom inom zamestnancovi. Nárok na príslušné dávky mu vzniknú až po dosiahnutí potrebného obdobia sociálneho poistenia pre tú-ktorú dávku (ak doteraz nebol dobrovoľne poistený, čo je možné od 16. roku veku).

Povinnosti študentov so sirotským dôchodkom

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú študenti-poberatelia sirotského dôchodku, keď menia školu, prerušia alebo ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok im rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov a to, či sirota – študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Aj tu Sociálna poisťovňa vychádza sirotám v ústrety – potvrdenie školy si vo väčšine prípadov zisťuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti. Študenti-siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú však povinní takéto potvrdenie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Rovnako potvrdenie predkladajú aj siroty študujúce v zahraničí.

Brigádujúci študenti

Ak už popri štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigádovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťahu k sociálnemu poisteniu v závislosti od druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemusí to oznamovať Sociálnej poisťovni – do registra ho zaeviduje jeho zamestnávateľ a platí z jeho mzdy aj poistné. Výnimkou, kedy študent-brigádnik poistné neplatí, je situácia, keď si sám čestným vyhlásením u svojho zamestnávateľa uplatní tzv. odvodovú výnimku. Vtedy zamestnávateľ nemusí z jeho príjmu do 200 eur mesačne platiť poistné na dôchodkové poistenie a študentovi tak zostane na výplatnej páske viac. Ak však na dohodu zarobí viac, z príjmu nad 200 eur už poistné platiť treba. Výnimku na odvodovú úľavu si pritom študent môže uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak má dohôd viac (u jedného či viacerých zamestnávateľov), z ostatných dohôd už poistné do Sociálnej poisťovne platí.

Študent a podnikanie

Ak začne študent podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), prvé mesiace/resp. rok (podľa toho, kedy začne vykonávať činnosť SZČO) nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani sa registrovať ani platiť poistné. Povinnosti mu môžu vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Ak začne študent podnikať napr. od 1. 7. 2022, podľa výšky jeho príjmov a jeho daňového priznania za rok 2022 mu môže vzniknúť povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie až od 1. júla 2023. Tiež sa nemusí obávať, že by niečo zmeškal – posúdi mu to na budúci rok sama Sociálna poisťovňa na základe jeho daňového priznania a zároveň mu oznámi, či má povinnosť platiť poistné a v akej výške. Nárok na dávky rovnako vznikajú až po zákonom určenom období sociálneho poistenia, resp. platení poistného pri dobrovoľnom poistení.

Mgr. Peter Zubaľ, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Humennom

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com