Št. jún 20th, 2024

HYGIENA SI POSVIETILA NA VODNÉ PLOCHY

Kúpacia sezóna sa spravidla na Slovensku začína 15. júna a potrvá do 15. septembra. Pre verejnosť sú k dispozícií na rekreačné kúpanie umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. Pred samotným začiatkom sezóny bola vykonaná kontrola kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách.

Vymedzené obdobie od 15. júna do 15. septembra je považované za kúpaciu sezónu a v tomto období sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Pred spustením sezóny sú však vykonané dôkladné hygienické testy na zistenie kvality vody.

“Ak prírodná vodná plocha nemá prevádzkovateľa, odbery vzoriek vôd vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva. RÚVZ však nemonitorujú každú prírodnú vodnú plochu: najmä, ak je počas kúpacej sezóny navštevovaná len v minimálnom počte návštevníkov,” informovala Ing. Mgr. Katarína Jatzová, PhD. z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

Miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Pri najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú miestne regionálne úrady zabezpečovať kontrolu kvality vody v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.

Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu podľa aktuálnej situácie. V našom regióne prešli hygienickou kvalitou vody tieto vodné plochy: Veľká Domaša – Tíšava, Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Nová Kelča – polostrov KRYM, Zemplínska šírava – Medvedia hora, Zemplínska šírava – Kamenec, Zemplínska šírava – Paľkov, Zemplínska šírava – Biela hora, Zemplínska šírava – Hôrka, Vinianske jazero.

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpenie okrem schválených prírodných kúpalísk aj na vodnej ploche s neorganizovanou rekreáciou, v našom regióne ide o Laborec v Humennom. Túto sezónu sa však neokúpete v nekrytom letnom bazéne Paľkov na Zemplínskej šírave, ktorý je mimo prevádzky.

Aké zásady platia pri kúpaní sa na vodných prírodných plochách zhrnul Mgr. Roman Rams, MPH, vedúci Oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ v Poprade. Podľa jeho slov by ste nemali vstupovať do neznámej stojatej či tečúcej vody, taktiež do vody, ktorá pôsobí odpudivo (farba, zákal, priehľadnosť, zápach), do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami, a ani do vody, kde je nahromadený odpad. Ďalej radí, aby ste nepreceňovali svoje schopnosti a sily, pretože do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo. Zároveň upozorňuje, aby ste sa nekúpali vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com