Pi. máj 24th, 2024

Podľa príkladu iných miest, aj Medzilaborce zaviedli pre svojich domácich kartu obyvateľa. Počas pilotného ročníka 2022 tak budú mať Medzilaborčania zľavy nielen na mestské podujatia, ale aj do múzeí.

„Mesto Medzilaborce vydalo prvýkrát Kartu obyvateľa, ktorá je vydaná pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Medzilaborce a miestnych častí Vydraň a Borov,“ uviedla Bc. Andrea Lutášová zo sekretariátu primátora.

Mesto má necelých 6000 obyvateľov, kartu však nedostane každý. „Karta obyvateľa mesta sa vydáva len občanovi, ktorý nemá žiadne záväzky voči mestu Medzilaborce na príslušný kalendárny rok pre celú rodinu žijúcu v jednom byte alebo rodinnom dome. Ak v jednom byte žije viac osôb s rôznym priezviskom vydáva sa pre každé priezvisko osobitne. Na karte obyvateľa mesta je uvedené meno a priezvisko jednotlivých členov rodiny a adresa trvalého pobytu. Deti do 15 rokov budú mať za menom aj rok narodenia,“ vysvetľuje Lutášová.

Na samotnej karte sú uvedené len niektoré z podujatí, na ktorých si obdarovaní občania môžu uplatniť zľavu, alebo dokonca vstup zadarmo. Musia sa pritom však preukázať občianskym preukazom, prípadne iným preukazom totožnosti. „Karta obyvateľa mesta oprávňuje jeho držiteľa na získanie zľavy z ceny vstupného na kultúrne podujatia, organizované mestom Medzilaborce, ktoré budú mať na plagátoch označenie KOM (Karta občana mesta),“ dodáva pracovníčka sekretariátu.

Výhody si Medzilaborčania mali možnosť vyskúšať už v sobotu 11. júna na Dni Rusínov.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com