Ut. máj 28th, 2024

Dvojpodlažný neskororenesančný kaštieľ zo 17.storočia v obci Vinné roky chátral. Obec ho kúpila od súkromných vlastníkov a zabezpečila už časť rekonštrukcie. V pláne je ešte veľa prác, ktoré rozhodne nebudú lacné.

Kaštieľ je v strede obce oproti kostolu. Predtým tu postupne sídlili: základná a materská škola, obecný úrad a kino. Po zmene spoločenského systému v roku 1989 bol vrátený pôvodným vlastníkom. Tí sa nestarali o objekt. Bol v zlom technickom stave. Na priľahlom pozemku vyrástla bujná vegetácia. V roku 2018 obec získala túto historickú pamiatku. Za objekt, vrátane pozemku zaplatila 200-tisíc eur.

Na tento účel si zobrala úver. „Začali sme menšou investičnou akciou. Vo vlastnej finančnej réžii sme vyrúbali náletové dreviny a pokosili trávnik,“ povedal starosta Marián Makeľ. Potom obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie. Obsahuje plán stavebnej obnovy. Obecný úrad zároveň dal vypracovať projektovú dokumentáciu revitalizácie priľahlého pozemku. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, takže aj vzhľad vonkajšieho priestranstva by mal byť na určitej úrovni.

Vlani dodávateľská firma na prízemí urobila už časť naplánovaných prác. „Odstránila zastarané podlahy. Boli príliš vysoko. Na niektorých miestach stavbári spravili podlahu aj o pol metra nižšie, ako bola predtým. Súčasne postavili nové schodištia,“ uviedol M.Makeľ. Dodávateľ urobil aj spodné rozvody vody a kanalizácie. Táto etapa obnovy si vyžiadala asi 30-tisíc eur. Väčšia časť tohto rozpočtového nákladu – až 20 tisíc eur – bola financovaná z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Obec poskytla na tento účel zhruba 10-tisíc eur. Samospráva Vinného požiadala spomínané ministerstvo o ďalšiu dotáciu. Tentoraz ide až o sumu 60-tisíc eur. Na 1.poschodí je totiž tak zle urobená podlaha, že ju bude potrebné kompletne zlikvidovať a dať celkom novú podlahu.

Aj v budúcnosti bude obecný úrad reagovať na vhodné výzvy. Z takto získaných peňazí by chcel zabezpečiť vybudovanie ďalších rozvodov vody a kanalizácie, ale aj rozvodov elektriny, kúrenia a plynu. Ráta sa aj s komplexným vynovením omietky v celom objekte. „Po dokončení prác chceme kaštieľ využiť na komerčné účely, tak aby na seba zarábal. Mali by tu byť svadby, rodinné oslavy či kary,“ vysvetlil starosta. Na tieto účely bude slúžiť priestranná miestnosť na 1.poschodí. Na tomto mieste by mali byť vytvorené aj miestnosti na ubytovanie. V každom prípade, na kaštieli je ešte množstvo roboty.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com