Po. júl 15th, 2024

Na 34. mestskom zastupiteľstve v Snine riešili poslanci len jeden bod – voľbu hlavného kontrolóra. Prvým kandidátom bol bývalý dlhoročný príslušník kriminálnej polície bez akýchkoľvek prepojení na Sninu, druhým súčasný hlavný kontrolór mesta. Napriek nezhodám s primátorkou bol zvolený prevažnou väčšinou poslancov znova Ing. Boris Pargáč a tak zostáva vo svojej funkcii.

„Od kontrolóra očakávam stopercentnú bezúhonnosť, čestnosť, nasadenie a konanie v zmysle zákona a veľmi pot-
rebnú korektnú spoluprácu. Mesto potrebuje proaktívnu a objektívnu kontrolu. Vážení poslanci MsZ, apelujem na vás s požiadavkou o precízne rozhodovanie a následné hlasovanie, aby sme mali vaším výberom v Snine najkvalitnejšie obsadenie pozície hlavného kontrolóra nášho mesta. Verím, že pri dnešnej voľbe vyberiete takého kandidáta, pri ktorom budete môcť tvárou v tvár občanom nášho mesta ukázať, že je pre vás dôležité, aby ko-
nal objektívne, nie selektívne, nie subjektívne, konzistentne, plnohodnotne, a hlavne v zmysle zákona,“ vyhlásila v úvode zasadania primátorka Sniny, Ing. Daniela Galandová. Počas prezentácie kandidátov protikandidát vždy opustil miestnosť, na čo však niekto z poslancov poznamenal, že dnes je to už nezmyselné, pretože si môže zapnúť „stream“, živé vysielanie určené pre občanov. Mgr. Róbert Hudáček, pôvodom Hostovičan žijúci v Jasenove, predstavil svoje pracovné skúsenosti a vzdelanie. 30 rokov pôsobil v policajnom zbore v Michalovciach, pričom posledných 17 rokov bol členom kriminálnej polície. Kontrolórom sa chcel stať, aby mohol zužitkovať skúsenosti nadobudnuté vo svojom predošlom povolaní, kde sa stretal s rôznymi problémami týkajúcimi sa samospráv a trestnou činnosťou, takže podľa vlastných slov dokáže rozpoznať, kedy sa vytvára priestor na konanie podvodov a vedel by takýmto činom zabrániť. Počas diskusnej časti sa však zdalo, že ho poslanci otázkami zaskočili. Napokon v hlasovaní získal len dva hlasy. Ing. Pargáč svoju prezentáciu detailne neriešil, keďže bol sninským kontrolórom posledných 7 rokov a poslancom aj vedeniu mesta je dobre známy. Podal 120 kontrolných správ, ktoré boli prijaté bez výhrad a vzaté na vedomie. Vytkol však praktiky aktuálnej primátorky, keďže tvrdil, že predtým bol pozývaný na porady vedenia mesta. Ing. Galandová ho vraj zo začiatku pozývala tiež, prestala, keď začal upozorňovať na porušovanie zákona. Prirovnal to ku komunistickým praktikám, čím zahustil atmosféru zasadania. „Vo svojom úvodnom slove pani primátorka spomínala to, že si predstavuje hlavného kontrolóra, ktorý by mal spĺňať také a také parametre. Ja mám za to, že to je úplne irelevantné, akú predstavu má pani primátorka. Podľa mňa to, aký má byť kontrolór je vo vašej kompetencii a vy máte vaše predstavy zhmotniť do konkrétneho hlasovania o mne alebo o mojom protikandidátovi,“ povedal Ing. Pargáč poslancom. V diskusnej časti sa následne rozoberala najmä činnosť Ing. Pargáča za uplynulé volebné obdobie, pričom sa vyzdvihovali nedostatky a pochybenia kontrolóra, vedenia mesta aj poslancov. Poslanec MUDr. Suchý spomenul, že mnohých občanov odrádza sledovanie MsZ, pretože vždy bola na začiatku hádka Pargáč – pani primátorka. Chcel vedieť z čoho to pramení, na čo Ing. Pargáč odpovedal, že voči primátorke nemá osobnostné výhrady, pramení to len z profesionálnych postojov a jeho výhrad voči jej práci. Napokon v hlasovaní získal 13 hlasov od 17 prítomných poslancov a tak zostáva na poste hlavného kontrolóra mesta.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com