Št. máj 23rd, 2024

Mesto Humenné redukuje osvetlenie

V snahe zmierniť dosahy nárastu cien energií na mestský rozpočet pristúpili Technické služby mesta Humenné k redukovaniu počtu svietiacich lámp verejného osvetlenia. Ako uviedol riaditeľ Technických služieb Milan Kuruc, v prípade pochopenia zo strany verejnosti pristúpia k podobným opatreniam vo viacerých lokalitách. „Zatiaľ sa zredukovalo osvetlenie na nadjazde, kde svieti len jedna strana, na výpadovke smerom na Michalovce svieti každá druhá lampa a na sídlisku Poľana každá tretia. Ak sa obyvatelia nebudú veľmi sťažovať, pristúpime aj k ďalším úpravám,” priblížil Kuruc. Obdobné opatrenie, ktoré humenské TS zrealizovali pred dvoma rokmi, keď boli obavy z ovplyvnenia výšky podielových daní prvou vlnou pandémie nového koronavírusu, prinieslo mestu úsporu vo výške
6 000 až 7 000 eur. „Nie je to veľa, ale aspoň čosi. Robíme, čo sa dá,” skonštatoval Kuruc.

„Tento krok sa osvedčil už v čase prvej vlny pandémie ” hovorí mesto Humenné.

V tejto súvislosti sme oslovili Mestský úrad v Humennom o poskytnutie informácie k danému problému. Ten nám poskytol nasledovné stanovisko: „V snahe zmierniť nárasty cien energií a podľa vzoru iných miest na Slovensku pristúpili aj Technické služby mesta Humenné ako správca verejného osvetlenia v meste k úsporným opatreniam. Tento krok sa osvedčil už v čase prvej vlny pandémie. Z predošlých skúseností boli vytypované úseky miestnych komunikácií s najnižšou frekvenciou premávky a pohybu. Redukcia osvetlenia chodníkov spočíva vo vypnutí každej druhej, respektíve tretej lampy jednotlivých úsekov. Čo sa týka nadjazdu, technické možnosti tamojšieho LED osvetlenia neumožňujú striedavé vypnutie svetelných bodov. Svieti celá jedna strana, pričom tento zámer bol odkonzultovaný s Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom. Bez zrelého uváženia a súčinnosti so zainteresovanými zložkami v odbore dopravy by sme k takému rozhodnutiu nepristúpili.

Redukcia svetelných bodov verejného osvetlenia neznamená zvýšenie kriminality a zhoršenie bezpečnostnej situácie.“ Až ďalšie dni ukážu, do akej miery to negatívne ovplyvní život občanov, resp. pozitívne ovplyvní mestskú kasu, čo môže Humenčanom paradoxne pomôcť.

Eva Širotniková

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com