Po. jún 24th, 2024

V Humennom bioodpad separuje už celé mesto

Projekt zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je v meste Humenné živý od januára 2021. Ako jedno z prvých piatich miest Slovenska naštartovalo triedenie bioodpadu.

Prvotne boli perforované košíky (s biologicky rozložiteľnými vreckami) distribuované obyvateľom Sídliska III, na sklonku uplynulého roku boli rozdané košíky a zabezpečené 240-litrové koše (hnedé smetné nádoby v stojiskách) aj v ostatných sídliskových častiach mesta. Medzi obyvateľmi mesta sa stretol projekt zberu kuchynského odpadu s pozitívnou odozvou. Počas roka 2021 vyviezli z najväčšieho humenského sídliska zo špeciálnych hnedých nádob na bioodpad spolu 205,57 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo to veľmi dobré číslo, ktoré vo finančnom vyjadrení predstavuje zhodnotenie BRKO v sninskej kompostárni oproti uloženiu na skládke komunálneho odpadu približne 3 tisíc eur. Počnúc januárom 2022 už vyvážajú Technické služby mesta Humenné kuchynský odpad z celého mesta.  Za prvý mesiac tohto roka vyzbierali 41,37 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Množstvo zozbieraného odpadu pochádza približne z 9 600 humenských domácností a vyprázdnených 317 smetných hnedých bionádob. Ak budú Humenčania pokračovať v rovnakom ekologickom nasadení, miera separovanosti odpadu by mohla vzrásť aj nad 50 percent, čo by malo tiež pozitívny finančný dopad pre odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Január 2022 bol prvým mesiacom, kedy sa biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vyzbieral z celého mesta. V januári 2022 bolo uložených na skládke 487,78 ton komunálneho odpadu, čo je o 16,5 ton menej oproti roku 2020. Ostáva veriť, že každý z obyvateľov si vezme triedenie odpadu k srdcu a bude svoj odpad triediť.

Lucia Benetinová

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com