Ut. máj 28th, 2024

Pri tejto príležitosti sme sa opýtali pána RNDr. Zdenka Komáreka, astronóma na pár otázok, ktoré sa týkali pozorovaní a úkazov z minulého roka,  ďalej pripravovaných aktivít a podujatí nielen pre deti.

Ktoré pozorovania z minulého roka podľa vás stoja za zmienku a na aké sa môžeme tešiť tento rok?

Pre verejnosť boli pozorovania značne ovplyvnené opatreniami proti pandémii a oproti iným rokom ich bolo veľmi málo: len 6, oproti typickému počtu 28 pred pandémiou v roku 2019. Čo sa týka odborných pozorovaní vlani nám pandémia zabránila urobiť expedície na Hvezdáreň v Roztokoch a pozorovať meteory na jar (Lyridy), a na jeseň (Orionidy). Akurát v auguste sme na týždňovej expedícii v Roztokoch pozorovali meteory (Perzeidy) a získali sme 874 záznamov o prelete meteorov. Zároveň sme za rok 2021 získali 135 pozorovaní slnečnej fotosféry. Takisto na tento rok máme plány pozorovaní pre verejnosť – každý piatok, potom pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka 25.10.2022. V prípade nejakej inej zaujímavej udalosti (napr. nová, jasná kométa) sme pripravení takisto organizovať pozorovania pre verejnosť. Cez deň sa môžu prísť pozrieť návštevníci ďalekohľadom na Slnko (projekciou).

Máte nejaké konkrétne plány na podujatia v roku 2022, na ktoré sa môžeme tešiť? Či už sa týkajú
programu pre deti alebo školské aktivity.

Plán na rok 2022 vychádza z činnosti v predchádzajúcich rokoch a je v ňom množstvo našich aktivít. Momentálne máme vyhlásené regionálne kolo súťaže “Vesmír očami detí, z ktorého budú vystavené najlepšie práce. Tie postúpia na celoštátne kolo a koncom roka plánujeme zapožičať aj výstavu z týchto prác. Na marec plánujeme okresné a na apríl krajské kolo vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach” – buď klasicky prezenčne, alebo ako vlani online formou. Súťaž bude pokračovať v júni celoštátnym kolom. V spolupráci so ZKCaH plánujeme na júl a august denný detský letný tábor, na august Letné astronomické praktikum zamerané na pozorovanie meteorov z roja Perzeidy. V septembri by sa mohla (za priaznivej situácie) konať tradičná “Cesta slnečnou sústavou” na Hrádku – naše najmasovejšie podujatie pre deti
a ich rodičov.  V apríli plánujeme ekologicko – prirodovednú súťaž pre mestské ZŠ “Ekobeh”.  Zapojíme sa do medzinárodných projektov ako “Európske solárne dni”, “Svetový týždeň kozmonautiky”, ďalej celoslovenské podujatia, ako je “Týždeň vedy a techniky na Slovensku”,, Noc výskumníkov, či “Celoštátny slnečný seminár”, festival “Astrofilm” a pod. Pri hvezdárni by mali pracovať 3 astronomické krúžky pre ZŠ a SŠ a “krúžok” pre dospelých zvaný “Astroklub”. Okrem toho (ak to bude možné z hľadiska pandemickej situácie) budeme prijímať exkurzie zo škôl a iných inštitúcií i jednotlivcov na exkurziách a pozorovaniach v budove hvezdárne a podujatia budeme ponúkať aj mimo našej budovy priamo na MŠ, ZŠ, SŠ a v rôznych iných inštitúciách v okresoch MI, SO a VT. Plánujeme aj ďalšie podujatia, prednášky pre verejnosť v meste, ďalšiu výstavu na jeseň (fotografie vesmírnych objektov alebo modely z kozmonautiky) a nejaké “prekvapenie”, ak to bude možné – napr. večer s názvom “Hviezdny prach” spojený s predajom ozajstných meteoritov, akciu “Možno príde aj Mikuláš” pre deti a veľa, veľa ďalších vecí.

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com