Ut. máj 28th, 2024

HUMENNÉ. Ešte v roku 2018 rezonovala mestom informácia o rekonštrukcii antukového ihriska na Ulici osloboditeľov, ktoré dovtedy bolo v žalostnom stave. V minulosti sa s obľubou využívalo ako športovisko, no časom upadlo do zabudnutia.

   Pred troma rokmi Spoločenstvo vlastníkov bytov na Ulici osloboditeľov 20 adresovalo mestu žiadosť o vytvorenie nových parkovacích miest. Ich požiadavkou bolo, že v súčasnej dobe sú parkovacie plochy pred bytovkami, v lokalite pri antukových ihriskách, nepostačujúce. Preto navrhli riešenie z pohľadu využiteľnosti priestoru, ktoré by viac vyhovovalo ako odstavná plocha, nie ako športovisko. Proti tomuto návrhu sa vtedy postavil Peter Minda, občiansky aktivista, ktorý založil „Iniciatívu za zachovanie ihriska“. „Nahradením chátrajúceho areálu za odstavné plochy sa zvýši prašnosť, zníži sa dopravná bezpečnosť, pričom najviac ohrozenými môžu byť práve deti, mládež i dôchodcovia, keďže zvýšená fluktuácia dopravných prostriedkov predstavuje riziko. Za to, že mesto nechalo v priebehu rokov upadnúť svoj majetok do stavu, v akom sa v súčasnosti nachádza predsa nenesú priamu zodpovednosť občania,“ uviedol vtedy Minda. Na to reagovala vtedajšia primátorka Jana Vaľová, ktorá sa osobne stretla s obyvateľmi dotknutej ulice, aby sa spoločne dohodli na riešení. Časť obyvateľov bola vtedy za parkovisko a časť za ihrisko. Jana Vaľová si vypočula názory všetkých prítomných a navrhla štyri riešenia. „Jedna z možností je, že antukové ihrisko zostane, no budeme doň musieť investovať tridsať až štyridsaťtisíc eur na údržbu, vodu, upratanie, kanalizáciu, aby mohlo fungovať. Túto sumu vyrátal Nohejbalový klub Laborec. Druhá možnosť je vznik parkovacích plôch. Tretia rozdelenie na detské ihrisko a polovica parkovisko. Štvrtá predstavuje tretinu pre ihrisko a zo zvyšku parkovisko.“ Ako dodala, celé parkovisko by  predstavovalo 68 nových miest pre autá, vrátane ťažko zdravotne postihnutých. Dve tretiny ihriska znamenajú 40 miest, polovica 35 plôch na parkovanie. Rozhodnúť mali hlavne tí, ktorí v okolí bývali. Vo finále sa všetci dohodli na konečnom riešení osudu antukových ihrísk. „Vpredu od cesty sa urobia parkovacie miesta, následne sa ihrisko rozdelí na multifunkčné a detské. Keďže sú pozemky vedľa tohto ihriska mestské, tie by sa tiež využili na parkovacie plochy. Toto zadáme architektovi. Občania povedali, že môžeme zrezať niekoľko stromov, ale budeme sa snažiť zachovať aj zeleň,“ objasnila v tom čase primátorka. Podľa vtedajšieho plánu sa malo začať s výstavbou už v tom istom roku. Nestalo sa tak.

   Začiatkom júna tohto roka radnica na svojej webovej stránke oznámila, že mesto bolo úspešné pri podaní eurofondového projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020. Vedúcim partnerom je Sanok, mesto Humenné vystupuje ako partner mikroprojektu „Výstavba cyklistickej plochy pumptrack s asfaltovou úpravou v Humennom“, ktorý sa zrealizuje v rámci projektu „Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného“. Ako ozrejmil Marián Škuba z tlačového referátu, predmetný projekt  bol z objektívnych príčin lokalizovaný na Ulicu osloboditeľov (prakticky oproti Plzenskej reštaurácii). „Miesto, ktoré od roku 2015 nemalo jasnú budúcnosť. Nezáujmom sa dve antukové ihriská slúžiace volejbalu (prípadne nohejbalu) postupne zmenili na zarastenú katastrofu. Verejnosť volala po rekonštrukcii. Športovisko a parkovacie miesta – také boli priania. Počnúc 28. májom 2021 sa začínajú napĺňať.“ Podľa informácií radnice má stavba pozostávať zo štyroch objektov: dráha s asfaltovou úpravou, spevnené plochy ako parkovacie miesta, oplotenie do výšky 3 metrov a mobiliár, verejné osvetlenie – štyri stĺpy. „Vyšlo sa v ústrety žiadostiam obyvateľov a spevnené plochy z priepustných tvárnic budú slúžiť ako parkoviská. Vytvorí sa spolu 21 parkovacích miest pre obyvateľov okolitých bytoviek. V čase športového súťaženia poslúžia účastníkom. Mobiliár bude vytvorený štyrmi lavičkami, stromy v tesnej blízkosti pumptracku ostanú zachované,“ spresnil Škuba. Celkové náklady projektu budú v sume 75 845 eur, s rekonštrukciou by sa malo začať v auguste tohto roka. (nikj, foto: MsÚ Humenné)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com