Pi. júl 12th, 2024

REGIÓN. Európska investičná banka poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju 30 miliónov eur na zlepšenie dopravnej a sociálnej infraštruktúry v kraji. Vďaka tomuto úveru chce Prešovský kraj zmodernizovať a zrekonštruovať niekoľko infraštruktúr, ako sú cesty a mosty, školy alebo kultúrne strediská. Knižnica v hlavnom krajskom meste Prešov, špecializovaný dom ošetrovateľskej starostlivosti pre seniorov v obci Bijacovce či vzdelávacie a komunitné centrum vo Vranove nad Topľou sú príkladmi projektov, ktoré sa majú financovať prostredníctvom úveru EIB.

   Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova sa pri dnešnom slávnostnom podpise úverovej zmluvy vyjadrila: „Pokračujúca podpora zo strany EIB pre Prešovský kraj zlepší kvalitu života občanov a ponúkne im lepšie prepojenie s bezpečnejšími cestami, ako aj moderné a efektívne verejné služby v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúry. Prostredníctvom našej novej dnešnej investície podporuje EIB úsilie Prešovského kraja o zvýšenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Ciele politiky súdržnosti EÚ sú jadrom operácií EIB od jej založenia a sú podstatou našej misie. Rada by som sa poďakovala našim dlhoročným partnerom v Prešovskom samosprávnom kraji za vynikajúcu spoluprácu pri ešte vyššom zatraktívnení tejto krásnej časti Európy ako miesta pre život a obchodovanie.“

   Ide pritom o tretí úver schválený EIB na investície do kľúčovej regionálnej infraštruktúry v Prešovskom kraji, ktorý vychádza z vynikajúcej spolupráce medzi EIB a Prešovským samosprávnym krajom počas predchádzajúcich dvoch úverov podpísaných v rokoch 2006 a 2014. „Som veľmi rád, že Európska investičná banka sa úverovou sumou vo výške 30 miliónov eur rozhodla podporiť vybrané projekty regionálnej infraštruktúry, a to najmä v oblasti vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, v oblasti rekonštrukcie mostov, ciest, cyklochodníkov a verejných budov, čím tak podporuje investičný plán Prešovského samosprávneho kraja v celkovej čiastke až 70 miliónov eur. Dlhodobé financovanie EIB za priaznivých podmienok nám umožní zintenzívniť našu investičnú činnosť a zlepšiť kvalitu života občanov žijúcich v našom regióne,” uviedol  predseda PSK Milan Majerský.

   Operácia je v súlade s prioritami novej Územnej agendy EÚ 2030 – strategického politického dokumentu pre územné plánovanie v Európe, jej regiónoch a komunitách.

Prešovský samosprávny kraj

   Prešovský samosprávny kraj je jedným z ôsmich vyšších územných celkov Slovenskej republiky nachádzajúci sa v severovýchodnej časti krajiny. Spomedzi všetkých slovenských krajov je s viac ako 827 000 obyvateľmi najľudnatejším a podľa rozlohy druhým najväčším. Prešovský samosprávny kraj patrí medzi prvé krajské samosprávy, s ktorými EIB na Slovensku dlhodobo spolupracuje.    

Európska investičná banka

   Európska investičná banka je dlhodobá úverová inštitúcia Európskej únie v spoločnom vlastníctve jej členských štátov. Poskytuje dlhodobé financovanie pre zdravé investície s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ v Európe, ako aj mimo jej územia.

   EIB spolupracuje so Slovenskom od roku 1992 a investovala do malých a stredných podnikov, infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Od začiatku operácií na Slovensku poskytla EIB financovanie pre 127 projektov vo výške 9,53 miliárd eur.

Do regiónu vyše 14 miliónov eur

   V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa zrekonštruujú mosty, zmodernizujú cesty, v Poloninách pribudne cyklocesta, prebehne aj úprava domova sociálnych služieb.

Rekonštrukcie

   Rekonštrukcia interiéru DSS Garden – Rekonštrukcia priestorov rehabilitačného bazéna a modernizácia techniky a vybavenia bazéna, strechy objektov A a B,  priestorov práčovne a sušiarne a modernizácia vybavenia, vybudovanie Výťah pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v ubytovacej časti. Začiatok je naplánovaný na jún tohto roka a ukončenie December 2022. Rekonštrukcia bude v hodnote 600 000€.

   Mosty sa vynovia vo obci Vyšná Sitnica s predpokladaným začiatkom v septembri 2021 a ukončením v decembri 2022 v hodnote 260 000€;  za obcou Príslop, most v km 32,288 – 06/2021 – 12/2021 – 210 000€; most cez Ruský potok za odbočkou na obec Ruský Potok pred obcou Ulič – 06/2021 – 12/2021- 118 800€; most v km 31,315 cez potok v obci Príslop – 01/2022 – 12/2021 -179 400€; v obci Radvaň nad Laborcom – 01/2022 – 12/2022 – 208 000€; most v km 25,459 cez potok Udava pred obcou Hostovice – – 01/2022 – 12/2022 – 207 000€; v km 31,055 za obcou Hostovice – 09/2021 – 12/2022 – 109 800€; v km 27,371 v obci Hostovice – 09/2021 – 12/2022 – 130 320€; cez bezmenný potok pred obcou Ulič – 01/2022 – 12/2022 – 132 000€; v km 23,184 cez potok pri odbočke do obce Jalová – 01/2022 – 12/2022 – 240 000€; v obci Zboj – 01/2022 – 12/2022 – 150 000€.

    Modernizáciou prejdú cesty II/558 Tovarné – Humenné … Stakčín – Ulič – 03/2021 – 12/2021- 755 000€; cesty III/3826 Ohradzany – Lukáčovce – 01/2022 – 12/2022 – 200 000€; III/3820 V. Sitnica – Závada – 01/2022 – 12/2022 – 310 000€; stabilizuje sa tiež zosuv na ceste II/559 za obcou Čabiny – 01/2022 – 12/2022 – 300 000€.

   V Národnom parku Poloniny sa zrealizuje prvá a druhá etapa projektu Poloniny trail – cyklistická cesta postavená s ohľadom na ekonogický aspekt cyklistických ciest. Začiatok je naplánovaný na január 2022, ukončenie na decemer 2023 – financovaný bude sumou 10 000 000€. (nikj, PSK)

adminpn

Od adminpn

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com